Instrukcje dla użytkowników

Zalecane programy klienckie Inne  (Filmy, Instrukcje)

Dostępne instrukcje:

Jak korzystać z poczty SPE

 

Panel pocztowy WWW:

 

Zewnętrzne programy pocztowe:

 

Więcej informacji można znaleźć na stronach naszego pocztowego FAQ.


Jak korzystać z poczty SPE

Najlepszym narzędziem do korzystania z naszej poczty jest panel WWW:

  Instrukcja użytkowania klienta pocztowego WWW

Jeśli jednak preferują Państwo korzystanie z osobnych programów klienckich, to oczywiście jest to możliwe, ale należy mieć świadomość związanych z tym potencjalnych kłopotów.

Na początek, konfigurowanie programów klienckich jest wskazane dopiero po upewnieniu się, że mogą Państwo się zalogować na swoje konto (nalepiej sprawdzić to przez panel WWW).

Sprawdzony przez nas program - klient pocztowy:

Mozilla Thunderbird - program o długiej już tradycji zgodności z naszymi systemami. Naturalnie, warto pamiętać, że w przyszłych wersjach programu mogą pojawić się zmiany, które zakłócą jego wspólpracę z SPE. Jednak, do tej pory na poważniejsze problemy nie napotkaliśmy.

Warunkowo możemy polecić inne programy klienckie:

Zazwyczaj poprawnie z SPE działają programy z serii Microsoft Outlook, choć w tym przypadku szansa napotkania na kłopoty jest większa niż w przypadku Thunderbirda:

    MS Outlook 2003    
    MS Outlook 2007    
    MS Outlook 2010  

Na systemach Mac OS X dobrze sprawuje się dostarczany z systemem program pocztowy:

Apple Mail

Inne programy:

Poczta SPE może działać także na innych programach klienckich, jednak zazwyczaj nie będziemy w stanie udzielić dla nich wsparcia. Szczególnie dotyczy to starych programów, już nie wspieranych przez ich twórców.

Przykładem niewspieranego i niezalecanego programu jest Microsoft Outlook Express.

 


 

Instrukcja użytkowania klienta pocztowego WWW

a) Adres strony umożliwiającej zalogowanie się do konta pocztowego.

Dla domen @p.lodz.pl, @info.p.lodz.pl, @guest.p.lodz.pl punktem wejścia jest strona poczta.p.lodz.pl, dla domeny @edu.p.lodz.pl punktem wejścia jest strona poczta.edu.p.lodz.pl

 

b) Nazwa użytkownika.

Standardowa forma nazwy użytkownika to: imię .nazwisko@p.lodz.pl dla pracowników i imię .nazwisko@guest.p.lodz.pl gości, oraz numer_albumu@edu.p.lodz.pl dla studentów W przypadku gdy konto pocztowe przypisane jest do Instytutu lub Katedry nazwa użytkownika może posiadać inną postać.

 

c) Hasło.

Podczas wpisywania hasła należy zwrócić uwagę na użycie wielkich i małych liter, gdyż są one rozróżniane przez system. Hasła podane w formularzu otwarcia nowego konta pocztowego wprowadzane są przez administratora przy użyciu małych liter.

 

II) Opis interfejsu użytkownika

a) Sprawdzanie zajętości oraz pojemności skrzynki pocztowej.

Aby sprawdzić ilość miejsca zajętego przez naszą pocztę najeżdżamy kursorem myszki (bez klikania) na pole zawierające nazwę konta. Wyświetlone zostaną dodatkowo informacje o maksymalnej pojemności skrzynki pocztowej, która jest sumą pojemności wszystkich folderów. (zniesiony został limit na objętość folderu inbox wynoszący dotychczas 100 mb)

 

b) Okienko odczytu poczty.

W okienku tym wyświetlana jest zawartość aktualnie wybranego folderu z wiadomościami. Korzystając z dostępnych kontrolek możemy między innymi tworzyć nowe wiadomości, przeglądać, oznaczać i grupować istniejące oraz zmieniać sposób ich prezentacji.
 

1) Oznaczanie niechcianych wiadomości jako „Spam”.

Aby oznaczyć niechcianą wiadomość jako „Spam” zaznaczamy ją i klikamy przycisk „Spam”. Oznaczona wiadomość zostaje automatycznie przeniesiona do folderu „Spam”. Ponadto, nasz system antyspamowy zostaje poinformowany, że jest to wiadomość niepożądana. Jeśli wiele osób zaznaczy taką wiadomość jako spam, to będzie duża szansa, że w przyszłości podobne wiadomości będą automatycznie przenoszone do folderu „Spam”, już bez absorbowania naszej uwagi.

2) Zmiana sposobu wyświetlania wiadomości.

Za pomocą przycisku „Widok” możemy zmienić domyślne ustawienie okienka podglądu treści wiadomości lub całkowicie go wyłączyć pozostawiając jedynie listę wiadomości. Wiadomości domyślnie grupowane są według „konwersacji”. Jeśli np. odpowiemy na otrzymaną wiadomość, po lewej stronie pierwotnej wiadomości pojawi się znaczek ► umożliwiający rozwinięcie listy wszystkich wiadomości w ramach wybranej konwersacji. >Możemy powrócić do standardowego trybu wyświetlania wiadomości korzystając z opcji „Po wiadomości”

c) Tworzenie nowej wiadomości.

Aby utworzyć nową wiadomość klikamy na przycisk „Nowy”. Wyświetlone zostanie okienko umożliwiające między innymi edycję treści wiadomości, wybór adresata oraz dodawanie załączników.

 

 

1) Wybór adresata nowej wiadomości.

Przy dodawaniu adresata mamy do wyboru trzy pola: „Do”, „DW” oraz „UDW”. Adresy możemy wpisywać ręcznie, bądź wybrać z książki adresowej „Globalna lista adresowa” obejmującej wszystkich użytkowników danego serwera lub z książki lokalnej „Kontakty”.

Pole „Do” :
Głównym polem określającym nadawcę jest pole „Do”. Adresy podane w tym polu zostaną wyświetlone u wszystkich adresatów wiadomości

 

Pole „DW”:
Adresy podane w polu „DW” zostaną wyświetlone u adresata w oddzielnym polu informującym o tym, iż wiadomość została dodatkowo przesłana do wyszczególnionych użytkowników.

 

Pole „UDW”:
Jeśli podczas tworzenia nowej wiadomości adresy umieścimy w polu „UDW” zostanie ona przesłana także do wyszczególnionych użytkowników, jednak żaden z nich nie będzie miał możliwości wyświetlenia pełnej listy adresatów. Zalecane jest umieszczanie adresów w polu „UDW” przy wysyłaniu wiadomości do większej liczby użytkowników. W przypadku ewentualnego przechwycenia takiej wiadomości przez niepowołaną osobę, bądź zawirusowany komputer, automaty wysyłające „spam” nie będą mogły użyć podanych w taki sposób adresów e-mailowych.

 

2) Wykorzystanie funkcji „Zapisz kopię roboczą”.

W przypadku gdy chcemy tymczasowo przerwać edycję nowej wiadomości aby powrócić do niej w późniejszym czasie możemy to osiągnąć korzystając z opcji „Zapisz kopię roboczą”. Edytowana wiadomość zostanie zapisana w folderze „Kopie robocze”. Do ponownej edycji możemy wrócić w dowolnym momencie otwierając wcześniej zapisaną wiadomość.

3) Dodawanie załączników.

Aby dodać załącznik należy kliknąć na przycisk „Dodaj załącznik” a następnie wybrać pliki z dysku korzystając z przycisku „Przeglądaj”. Po wybraniu plików zatwierdzamy wybór przyciskiem „Załącz”. UWAGA: Maksymalna wielkość całej wiadomości to 10mb. Jest to suma rozmiaru treści wiadomości oraz rozmiarów wszystkich załączników.

4) Wykorzystanie opcji „Żądaj potwierdzenia przeczytania”.

W przypadku gdy wysyłamy wiadomość i zależy nam na otrzymaniu od adresata potwierdzenia wyświetlenia wiadomości zaznaczamy opcję „Żądaj potwierdzenia przeczytania”. Aby to zrobić należy kliknąć na przycisk „Opcje” a następnie wybrać odpowiedną pozycję. Potwierdzenie otrzymamy tylko w przypadku gdy adresat wyrazi na to zgodę oraz gdy serwer pocztowy adresata obsługuję taką funkcję.

d) Kalendarz.

W obecnej wersji systemu pocztowego udostępniliśmy dla Państwa kalendarz umożliwiający dopisywanie zadań, terminów, notatek z opcją powiadamiania, przypominania o zbliżającym się terminie, spotkaniu itp.

 

 

1) Otwarcie kalendarza.

Aby przejść do kalendarza należy raz kliknąć na zakładkę kalendarz Otworzy się domyślny widok kalendarza „Tydzień roboczy” z podziałem na dni robocze w bieżącym tygodniu.

2) Dodanie nowego terminu.

Aby dodać nowy termin w kalendarzu należy dwukrotnie kliknąć na pole odpowiadające godzinie w danym dniu, do której chcemy przypisać informację. Po wykonaniu tej czynności wyświetlone zostanie okienko umożliwiające szczegółowe ustawienie parametrów nowego wpisu.

e) Książka adresowa.

W książce adresowej możemy przechowywać kontakty, bądź grupy kontaktów dostępne tylko z naszego konta pocztowego. W programie dostępna jest także „Globalna lista adresowa” zawierająca listę wszystkich użytkowników danego serwera pocztowego. Możemy z niej skorzystać podczas tworzenia nowej wiadomości pocztowej przy wyborze adresatów.

 

1) Otwarcie książki adresowej.

Aby przejść do książki adresowej należy kliknąć na przycisk „Książka adresowa”. Otworzy się lista wszystkich dodanych uprzednio kontaktów. Korzystając z przycisków oznaczonych literami alfabetu możemy ograniczyć listę pozycji do zaczynających się od wybranej litery lub cyfry.

 

 

2) Dodanie nowej pozycji.

Aby dodać nową pozycję w książce adresowej należy kliknąć na przycisk „Nowy”. Wyświetlone zostanie okienko umożliwiające wpisanie szczegółowych danych nowo tworzonej pozycji. Aby zakończyć edycję i dopisać nową pozycję klikamy na przycisk „Zapisz”

 

Informacje przygotował: Krystian Witaszek, 08.12.2010.

 

 

 


Jak skonfigurować klienta Zimbra Desktop

Informacje na przykładzie instalacji dla MS Windows.

I) Pobranie oraz instalacja programu.

a) Pobranie pliku umożliwiającego instalację oprogramowania.

Program Zimbra Desktop pobrać można ze strony producenta: http://www.zimbra.com/products/desktop.html
Aby rozpocząć pobieranie klikamy na niebieski przycisk w zakładce "Downloads" odpowiadający systemowi operacyjnemu, na którym zamierzamy zainstalować program.

 

b) Instalacja programu w systemie Windows.

Aby rozpocząć instalację programu uruchamiamy ściągnięty plik "zdesktop_2_0_b10580_win32.msi",
a następnie klikamy przycisk "Next".

 

W kolejnym kroku akceptujemy postanowienia licencji oraz klikamy przycisk "Next"

Następnie podajemy ścieżkę, w której zainstalowany zostanie program, oraz klikamy przycisk "Next".

W bieżącym okienku klikamy przycisk "Install"

II) Uruchomienie programu oraz konfiguracja konta użytkownika.

a) Uruchomienie programu.

Aby uruchomić program należy wybrać go z menu "Start", "Wszystkie programy", "Zimbra Desktop".

b) Konfiguracja konta użytkownika.

Aby przystąpić do konfiguracji nowego konta klikamy przycisk "Dodaj nowe konto".

W następnym kroku wybieramy typ konta. W tym przypadku jest to "Zimbra".

W kolejnym okienku uzupełniamy następujące pola:

-Nazwa konta

Standardowa forma nazwy konta to: imię .nazwisko@p.lodz.pl dla pracowników i imię .nazwisko@quest.p.lodz.pl dla gości, oraz numer_albumu@edu.p.lodz.pl dla studentów.

W przypadku gdy konto pocztowe przypisane jest do Instytutu lub Katedry nazwa konta może posiadać inną postać.

-Adres e-mail

Jako adres e-mail wpisujemy identyczne dane jak przy nazwie konta.

- Hasło

Zalecana długość hasła to minimum osiem znaków. Dodatkowo hasło powinno zawierać minimum jedną dużą literę oraz cyfrę.

- Serwer poczty przychodzącej

Jako adres serwera poczty przychodzącej wpisujemy poczta2011.p.lodz.pl

- Port

Jako numer portu wpisujemy 443

- Zabezpieczenia

Wybieramy opcję SSL

-Sprawdź wiadomości

W tym polu ustawiamy częstotliwość automatycznego sprawdzania poczty.

 

Po wypełnieniu powyższych pól klikamy przycisk "Sprawdź poprawność i zapisz".

Akceptujemy ustawienia klikając na przycisk "Zaakceptuj niezaufany certyfikat".

 

Aby uruchomić program korzystamy z przycisku "Uruchom program Desktop".

II) Opis interfejsu użytkownika

a) Sprawdzanie zajętości skrzynki pocztowej.

Aby sprawdzić ilość miejsca zajętego przez naszą pocztę najeżdżamy
kursorem myszki (bez klikania) na pole zawierające nazwę konta.

 

b) Zmiana ustawień regionalnych.

Aby zmienić ustawienia regionalne klikamy na przycisk "Preferences".
kursorem myszki (bez klikania) na pole zawierające nazwę konta.

- Zmiana domyślnego języka aplikacji.

Domyślny język aplikacji wybieramy z listy "Language".

- Zmiana domyślnej strefy czasowej.

Domyślną strefę czasową wybieramy z listy "Default Timezone".

 c)     Okienko odczytu poczty.
      
 W okienku tym wyświetlana jest zawartość aktualnie wybranego folderu z wiadomościami.
        Korzystając z dostępnych kontrolek możemy między innymi tworzyć nowe wiadomości,
        przeglądać, oznaczać i grupować istniejące oraz zmieniać sposób ich prezentacji.
        
        
1)     Oznaczanie niechcianych wiadomości jako „Spam”.
 
   Aby oznaczyć niechcianą wiadomość jako „Spam” zaznaczamy ją i klikamy przycisk „Spam”. Oznaczona
    wiadomość zostaje automatycznie przeniesiona do folderu „Spam”. Od tej chwili kolejne, identyczne
    z oznaczoną wiadomości będą automatycznie przenoszone do folderu „Spam”.
    
2)     Zmiana sposobu wyświetlania wiadomości.
  
 Za pomocą przycisku „Widok” możemy zmienić domyślne ustawienie okienka podglądu treści wiadomości
    lub całkowicie go wyłączyć pozostawiając jedynie listę wiadomości. Wiadomości domyślnie grupowane są według
    „konwersacji”. Jeśli np. odpowiemy na otrzymaną wiadomość, po lewej stronie pierwotnej wiadomości pojawi się
    znaczek ► umożliwiający rozwinięcie listy wszystkich wiadomości w ramach wybranej konwersacji.
    Możemy powrócić do standardowego trybu wyświetlania wiadomości korzystając z opcji „Po wiadomości”.
    
    c)     Tworzenie nowej wiadomości.
     
   Aby utworzyć nową wiadomość klikamy na przycisk „Nowy”. Wyświetlone zostanie okienko umożliwiające
        między innymi edycję treści wiadomości, wybór adresata oraz dodawanie załączników.

1)     Wybór adresata nowej wiadomości.
  
 Przy dodawaniu adresata mamy do wyboru trzy pola: „Do”, „DW” oraz „UDW”. Adresy możemy wpisywać
    ręcznie, bądź wybrać z książki adresowej „Globalna lista adresowa” obejmującej wszystkich użytkowników
    danego serwera lub z książki lokalnej „Kontakty”.

 

    
Pole „Do”:     Głównym polem określającym nadawcę jest pole „Do”. Adresy podane w tym polu zostaną
    wyświetlone u wszystkich adresatów wiadomości.
    
Pole „DW”:     Adresy podane w polu „DW” zostaną wyświetlone u adresata w oddzielnym polu informującym
    o tym, iż wiadomość została dodatkowo przesłana do wyszczególnionych użytkowników.
    
Pole „UDW”:     Jeśli podczas tworzenia nowej wiadomości adresy umieścimy w polu „UDW” zostanie ona
    przesłana także do wyszczególnionych użytkowników, jednak żaden z nich nie będzie miał
    możliwości wyświetlenia pełnej listy adresatów. Zalecane jest umieszczanie adresów w polu
    „UDW” przy wysyłaniu wiadomości do większej liczby użytkowników. W przypadku ewentualnego
    przechwycenia takiej wiadomości przez niepowołaną osobę, bądź zawirusowany komputer, automaty
    wysyłające „spam” nie będą mogły użyć podanych w taki sposób adresów e-mailowych.
    
2)     Wykorzystanie funkcji „Zapisz kopię roboczą”.

    W przypadku gdy chcemy tymczasowo przerwać edycję nowej wiadomości aby powrócić do niej w późniejszym czasie
    możemy to osiągnąć korzystając z opcji „Zapisz kopię roboczą”. Edytowana wiadomość zostanie zapisana w folderze
    „Kopie robocze”. Do ponownej edycji możemy wrócić w dowolnym momencie otwierając wcześniej zapisaną wiadomość.
    
3)     Dodawanie załączników.

    Aby dodać załącznik należy kliknąć na przycisk „Dodaj załącznik” a następnie wybrać pliki z dysku
    korzystając z przycisku „Przeglądaj”. Po wybraniu plików zatwierdzamy wybór przyciskiem „Załącz”.
    UWAGA:

    Maksymalna wielkość całej wiadomości to 10mb. Jest to suma rozmiaru treści wiadomości
    oraz rozmiarów wszystkich załączników.
    
4)     Wykorzystanie opcji „Żądaj potwierdzenia przeczytania”.

    W przypadku gdy wysyłamy wiadomość i zależy nam na otrzymaniu od adresata potwierdzenia
    wyświetlenia wiadomości zaznaczamy opcję „Żądaj potwierdzenia przeczytania”. Aby to zrobić należy
    kliknąć na przycisk „Opcje” a następnie wybrać odpowiedną pozycję. Potwierdzenie otrzymamy tylko

    przypadku gdy adresat wyrazi na to zgodę oraz gdy serwer pocztowy adresata obsługuję taką funkcję.
        
    d)     Kalendarz.

        W obecnej wersji systemu pocztowego udostępniliśmy dla Państwa kalendarz umożliwiający dopisywanie
        zadań, terminów, notatek z opcją powiadamiania, przypominania o zbliżającym się terminie, spotkaniu itp.

 

 

1)     Otwarcie kalendarza.
    Aby przejść do kalendarza należy raz kliknąć na zakładkę kalendarz Otworzy się domyślny widok
    kalendarza „Tydzień roboczy” z podziałem na dni robocze w bieżącym tygodniu.


        
2)     Dodanie nowego terminu.

    Aby dodać nowy termin w kalendarzu należy dwukrotnie kliknąć na pole odpowiadające godzinie w danym dniu,
    do której chcemy przypisać informację. Po wykonaniu tej czynności wyświetlone zostanie okienko umożliwiające
    szczegółowe ustawienie parametrów nowego wpisu.
        
e)     Książka adresowa.
    W książce adresowej możemy przechowywać kontakty, bądź grupy kontaktów dostępne tylko z naszego konta pocztowego.
    W programie dostępna jest także „Globalna lista adresowa” zawierająca listę wszystkich użytkowników danego serwera
    pocztowego. Możemy z niej skorzystać podczas tworzenia nowej wiadomości pocztowej przy wyborze adresatów.

 

1)     Otwarcie książki adresowej.
    Aby przejść do książki adresowej należy kliknąć na przycisk „Książka adresowa”. Otworzy się lista
    wszystkich dodanych uprzednio kontaktów. Korzystając z przycisków oznaczonych literami alfabetu
    możemy ograniczyć listę pozycji do zaczynających się od wybranej litery lub cyfry.

 


        
2)     Dodanie nowej pozycji.

    Aby dodać nową pozycję w książce adresowej należy kliknąć na przycisk „Nowy”. Wyświetlone zostanie
    okienko umożliwiające wpisanie szczegółowych danych nowo tworzonej pozycji. Aby zakończyć edycję
    i dopisać nową pozycję klikamy na przycisk „Zapisz”.
        
    f)     Sprawdzanie pisowni w języku polskim.
        
        
1)     Kopiowanie plików słownika.

    Aby włączyć sprawdzanie pisowni w języku polskim należy wgrać dwa pliki znajdujące się w spakowanym pliku
    pl.zip do następującego katalogu:
    
    W przypadku gdy program zimbra desktop zainstalowany został domyślnie w lokalizacji:
    C:\Program Files\Zimbra\Zimbra Desktop
    katalog do którego należy wgrać pliki to:
    C:\Program Files\Zimbra\Zimbra Desktop\win32\prism\xulrunner\dictionaries
    
    Jeśli program zimbra desktop zainstalowany został w innej lokalizacji:
    inna lokalizacja\Zimbra\Zimbra Desktop
    katalog do którego należy wgrać pliki to:
    inna lokalizacja\Zimbra\Zimbra Desktop\win32\prism\xulrunner\dictionaries
    
2)     Edycja pliku z konfiguracją.
  
 W następnym kroku należy otworzyć w edytorze tekstowym (np. notatnik) plik user.js z katalogu:
    (w zależności od systemu operacyjnego nazwy katalogów mogą być różne)
    
    Windows XP:
    C:\Documents and settings\(nazwa użytkownika)\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Zimbra\Zimbra Desktop\data\profile
    
    Windows 7, Vista:
    C:\Users\(nazwa użytkownika)\AppData\Local\Zimbra\Zimbra Desktop\data\profile
    
    W otwartym pliku zmieniamy nazwę domyślego słownika zgodnie z poniższą ilustracją.

Informacje przygotował: Krystian Witaszek, ostatnia aktualizacja: marzec 2011