Grupa Utrzymania i Rozwoju Usług

Backup i Archiwizacja

Bezpieczeństwo danych stanowi w dzisiejszych czasach istotny element sprawnego funkcjonowania jednostki posiłkującej się danymi w formie elektronicznej. Dlatego też, tak ważnym elementem usług informatycznych świadczonych przez Centrum Komputerowe jest zabezpieczenie danych systematycznymi kopiami zapasowymi oraz archiwizowaniem. Usługa umożliwia długotrwałe, czasami kilkuletnie przechowywanie danych w bezpiecznej przestrzeni składowania.

Usługa składa się z następujących wariantów:

Hosting WWW

Udostępniamy Państwu – jako jednostkom organizacyjnym - możliwość zakładania i przechowywania stron WWW na naszych serwerach, zlokalizowanych w Centrum Komputerowym PŁ. Strony te są dostępne z adresami internetowymi w domenie p.lodz.pl.

Infrastruktura WIKAMP

Projekt Politechniki Łódzkiej skierowany do studentów, a realizowany przy współudziale pracowników Centrum Komputerowego PŁ oraz Instytutu Informatyki. Wikamp (wirtualny kampus) ma na celu wdrożenie platformy e-learningowej Moodle, która wspomaga proces kształcenia. W ramach projektu powstały serwisy internetowe skupiające szereg usług w jednym miejscu, m.in. informacje dla studentów, poczta elektroniczna, materiały edukacyjne. Każdy wydział dysponuje własną indywidualną platformą.

Klaster obliczeniowy PLATON (Blueocean)

Usługa HPC realizowana w Centrum Komputerowym Politechniki Łódzkiej pełni rolę narzędzia wspierającego naukę oraz dydaktykę. Celem nadrzędnym jest umożliwienie doktorantom oraz pracownikom naukowym rozwoju intelektualnego polegającego na prowadzeniu zaawansowanych obliczeń wsadowych na klastrze komputerowym w wielu równorzędnych środowiskach programistycznych - Matlab, Schrodinger, Intel Cluster Studio, Gaussian, Gamess, Ansys, Project R i inne. Uruchomiony do celów dydaktyczno-obliczeniowych klaster komputerowy o nazwie "blueocean" pracuje z zainstalowanym system kolejkowy Sun of Grid Engine (SoGE) ze zintegrowanym środowiskiem umożliwiającym równoległe wykonywanie zadań na wielu jednostakach obliczeniowych: mpich2 oraz OpenMPI

Komunikator internetowy

Komunikator to usługa pozwalająca na interaktywne przesyłanie komunikatów oraz plików pomiędzy jej użytkownikami. Usługa oparta jest o protokół XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) bazujący na języku XML. Wielką zaletą tego protokołu jest otwartość (kod opracowany przez społeczność internetową, jawny, dostępny dla każdego). Następstwem pełnej otwartości jest bogaty wybór aplikacji klienckich na wszystkie systemy operacyjne, także na telefony komórkowe z systemem Android.

Laboratoria i aplikacje PLATON

Oferujemy użytkownikom ze środowisk akademickich i badawczych dostęp do specyficznych aplikacji oraz maszyn wirtualnych:

  • zdalną pracę z aplikacjami graficznymi w środowisku MS Windows - zarówno dla pojedyńczego użytkownika jak i dla grupy studentów
  • uruchamianie na żądanie maszyn wirtualnych ( MS Windows oraz Linux ) stanowiących dedykowane środowisko pracy użytkownika
  • możliwość zestawienia wirtualnego laboratorium na potrzeby danego użytkownika lub grupy użytkowników korzystających z określonych aplikacji.

Obsługa aplikacji ELS

System Obsługi Legitymacji jest to oprogramowanie pozwalające na elektroniczną obslugę wszelkich czynnosći związanych z ewidencją legitymacji studenckich. Zastosowane technologie pozwalają na jednoznaczną weryfikację źródła pochodzenia oraz ważności legitymacji. Specyfika budowy systemu pozwala na integrację z systemami powszechnie wykorzystywanymi na Uczelniach. Legitymację można wykorzystać między innymi jako np. karta biblioteczna, klucz dostępu do drukarek i faksów, automatyczne zliczanie obecności studentów na zajęciach i inne.

Strony