SPE - opis usługi

Opis usługi

System Poczty Elektronicznej PŁ (SPE) jest uczelnianym systemem przekazywania informacji o charakterze korporacyjnym. Obejmuje swoim zasięgiem wszystkich pracowników i studentów PŁ.

Jak zacząć

Konta dla pracowników i studentów

Każdy pracownik oraz student Politechniki Łódzkiej posiada automatycznie utworzone konto pocztowe. Aby rozpocząć korzystanie z konta należy po prostu poznać jego dane dostępowe, przy pomocy osób tworzących Punkt Kontaktu. W przypadku pracowników PŁ jest to Biuro Obsługi Klienta CK (BOK CK). Studenci korzystają z osobnego Punktu Kontaktu, jakim jest dla nich BOK zlokalizowany w Bibliotece Głównej PŁ.

Konta tymczasowe (gościnne i informacyjne)

Aby założyć konto gościnne w domenie @guest.p.lodz.pl (zgodnie z ww. zarządzeniem), należy wypełnić i dostarczyć do BOK Centrum Komputerowego (ul. Wólczańska 175, budynek, w którym mieści się sekretariat CK) formularz:

SPE_formularz_konta_tymczasowe.pdf

Ten sam formularz można też wykorzystać przy zakładaniu kont informacyjnych w domenie @info.p.lodz.pl (konta na potrzeby konferencji, projektów, szkoleń, prowadzonych zajęć etc).

Wniosek o otwarcie tego rodzaju konta składa kierownik jednostki organizacyjnej, na rzecz której pracować będzie użytkownik konta (domena @guest) lub w ramach której będzie funkcjonować konto (domena @info).

Konta funkcyjne

Nowe konta funkcyjne (domena @adm.p.lodz.pl) zakładane są na podstawie zarządzeń w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej. W szczególnych, zgodnych z Zarządzeniem Nr 15/2010, przypadkachnależy zgłosić się do BOK, który przekaże odpowiedni formularz zakładania kont funkcyjnych.

Wewnętrzne listy dystrybucyjne

Istnieje możliwość skorzystania z wewnętrznych list mailowych służących do wysyłania listów wyłącznie na adresy politechniczne z kont w systemie SPE. Wniosek o utworzenie takiej listy można złożyć poprzez formularz elektroniczny.

Opis techniczny

SPE jest zaawansowanym, wielomodułowym systemem przekazywania informacji, którego najważniejszą funkcjonalnością jest przesyłanie poczty elektronicznej. Główna część systemu pracuje w oparciu o oprogramowanie serwerowe Zimbra Collaboration Suite. Wydzielonym elementem jest centralny katalog użytkowników powiązany z bazą kadrową pracowników PŁ oraz bazą studencką ZSID. Inne dodatkowe moduły odpowiadają za ochronę serwera przed przeciążeniem ruchem pocztowym oraz za tworzenie kopii bezpieczeństwa. Od strony sprzętowej system wykorzystuje wieloserwerową infrastrukturę wirtualną z zastosowaniem mechanizmów redundancji jej elementów.

Korzyści i zalety

System Poczty Elektronicznej zapewnia sprawne przesyłanie poczty elektronicznej pomiędzy pracownikami i studentami PŁ oraz komunikację mailową ze światem zewnętrznym. System nasz zapewnia poufność przechowywanych danych, m.in. przez to, że całość infrastruktury zlokalizowana jest na terenie Politechniki Łódzkiej, konkretnie w Centrum Komputerowym PŁ.

Prezentujemy zestawienie: podstawowe parametry kont pocztowych. Na stronie tej publikujemy m.in. aktualne rozmiary skrzynek pocztowych.

Zasady użytkowania i warunki dostępności

Zasady korzystania z SPE w PŁ oparte są o Zarządzenie Nr 15/2010 Rektora Politechniki Łódzkiej z dn. 22.10.2010 w sprawie zasad organizacji i korzystania z poczty elektronicznej. Każdy pracownik i student PŁ ma prawo (ale i obowiązek) korzystania z poczty elektronicznej. SPE powinien być wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych.

Kto korzysta

Każdy pracownik Politechniki Łódzkiej ma przypisane osobiste konto pocztowe. Podobnie ma się rzecz ze studentami.

Oprócz tego, każda jednostka organizacyjna posiada służbowe konto pocztowe w systemie SPE. Istnieją też konta „informacyjne”, związane z projektami dydaktycznymi i naukowymi oraz innymi inicjatywami w PŁ. Dodatkowo, istnieje możliwość zakładania czasowych kont gościnnych dla osób współpracujących z jednostkami organizacyjnymi PŁ.

System nasz stanowi także podstawę do funkcjonowania projektu Wikamp – w zakresie przesyłania informacji.

Stan obecny usługi, oraz plany rozwoju

SPE jest systemem, na którym prowadzone są praktycznie w trybie ciągłym prace rozwojowe. Typowymi działaniami jest zwiększanie pojemności i niezawodności systemu, ale podejmujemy też badania z dziedziny metod autentykacji użytkowników oraz dalszego ulepszania interfejsów dostępu do poczty. Celem długofalowym jest w ramach usługi systemu współpracy dla wszystkich pracowników PŁ.

Sprawą kluczową jest rozwijanie kompetencji Biura Obsługi Klienta, jako pojedynczego punktu kontaktu dla użytkowników.

Pytania i odpowiedzi

Zbiór pytań i odpowiedzi dotyczących SPE znajduje się pod adresem: http://ck.p.lodz.pl/strony/spe-faq

Aktualności

Bieżące informacje o pracach prowadzonych w systemie oraz o wprowadzanej nowej funkcjonalności są zawsze dostępne na stronie głównej serwisu http://ck.p.lodz.pl/.

Statystyki wykorzystania

Obecnie w systemie istnieją 34 tysiące kont pocztowych.

Typowa tygodniowa ilość wiadomości przychodzących z zewnątrz SPE to 450 tysięcy (dziennie 36 tysięcy do 92 tysięcy) – oczywiście, zdecydowana większość z nich jest odrzucana jako spam..

Dzienna ilość dostarczonych do skrzynek pocztowych listów w systemie (przesyłki wewnątrz systemu oraz z zewnątrz) to od 25 tysięcy do 44 tysięcy.