Regulamin korzystania z Systemu Poczty Elektronicznej PŁ

Regulamin korzystania z Systemu Poczty Elektronicznej PŁ

 

w przygotowaniu

Podstawą do przygotowania regulaminu jest Zarządzenie Nr 15/2010 Rektora Politechniki Łódzkiej z dn. 22.10.2010 w sprawie zasad organizacji i korzystania z poczty elektronicznej.

Zarządzenie zostało zamieszczone w repozytorium wewnętrznych aktów normatywnych PŁ:
http://adm.edu.p.lodz.pl/mod/forum/discuss.php?d=376 (dostęp przez stronę WIKAMP).

 

Konta tymczasowe (gościnne i informacyjne)

Aby założyć konto gościnne w domenie @guest.p.lodz.pl (zgodnie z ww. zarządzeniem), należy wypełnić i dostarczyć do BOK Centrum Komputerowego (ul. Wólczańska 175, budynek, w którym mieści się sekretariat CK) formularz:

SPE_formularz_konta_tymczasowe.pdf

Ten sam formularz można też wykorzystać przy zakładaniu kont informacyjnych w domenie @info.p.lodz.pl (konta na potrzeby konferencji, projektów, szkoleń, prowadzonych zajęć etc).

Wniosek o otwarcie tego rodzaju konta skłąda kierownik jednostki organizacyjnej, na rzecz której pracować będzie użytkownik konta (domena @guest) lub w ramach której będzie funkcjonować konto (domena @info).

Konta funkcyjne

Nowe konta funkcyjne (domena @adm.p.lodz.pl) zakładane są na podstawie zarządzeń w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej. W szczególnych, zgodnych z Zarządzeniem Nr 15/2010, przypadkachnależy zgłosić się do BOK, który przekaże odpowiedni formularz zakładania kont funkcyjnych.