Znane błędy

Oto zaktualizowana lista znanych nam błędów związanych z korzystaniem z poczty SPE. Dzięki przeprowadzonej w marcu 2018 modernizacji systemu poczty, stare błędy zostały usunięte. Jak narazie odkryliśmy i opisaliśmy tylko jeden nowy.

Zachęcamy Państwa do nadsyłania własnych spostrzeżeń, w tym opisów kłopotów z SPE, na jakie zdarzyło się Państwu natrafić. Prosimy pisać na adres: bok@p.lodz.pl.

 


Klient standardowy (HTML) - błędy w działaniu


Opis problemu:

W sytuacji gdy używamy klienta standardowego (HTML), występują problemy z działaniem interfejsu poczty. Typowe akcje do wykonania takie jak np. wysłanie wiadomości, przeniesienie wiadomości do folderu, odpowiedzenie na wiadomość, nie są wykonywane za pierwszym razem. Pojawia się komunikat "Twoja sesja wygasła. Zaloguj się ponownie.", a żądana akcja (np. wysłanie wiadomości) nie zostaje wykonana. Wykonanie danej akcji raz jeszcze (np. ponowne kliknięcie guzika "Wyślij" w przypadku wysłania wiadomości) skutkuje jej wykonaniem (obrazuje to komunikat "Twoja wiadomość została wysłana."). Sytuacja po jakimś czasie powtarza się. Innym razem natomiast występuje brak reakcji na naszą akcję (nie występuje żaden komunikat) i wtedy pozostaje jedynie odświeżenie interfejsu w oknie przeglądarki.

W jaki sposób błąd powstaje (na przykładzie wysłania wiadomości):

  1. Tworzymy nową wiadomość.
  2. Wypełniamy pola Do, Temat oraz wpisujemy treść wiadomości.
  3. Klikamy guzik "Wyślij"
  4. Wiadomość nie zostaje wysłana, okno z treścią wiadomości pozostaje na ekranie, pojawia się komunikat "Twoja sesja wygasła. Zaloguj się ponownie."

Obejście błędu:

Należy użyć klienta zaawansowanego (AJAX). Jak dokonać zmiany klienta domyślnego na zaawansowany, prezentujemy w instrukcji dostępnej pod adresem: https://ck.p.lodz.pl/spe/html_to_ajax

Zaobserwowano na:

Windows, Ubuntu, OS X: wszystkie przeglądarki dla tych systemów.

Data weryfikacji problemu:

01.03.2018r.