Dane konfiguracyjne

Dane do konfiguracji klienta pocztowego

Oto informacje umożliwiające skonfigurowanie dostępu do systemu pocztowego SPE. Przeznaczone są przede wszystkim dla Administratorów Lokalnych oraz dla tych z Państwa, którzy chcą skonfigurować programy pocztowe inne, niż te, dla których przygotowaliśmy opisy.

Poczta przychodząca

Konfiguracja:
- protokół serwera: IMAP,
- adres serwera: imap.p.lodz.pl,
- zabezpieczenie SSL: tak, wymagane,
- port: 993.

Uwagi:
- nazwa użytkownika powinna zawierać część domenową (np.   imie.nazwisko@p.lodz.pl, lub nr_indeksu@edu.p.lodz.pl)

Poczta wychodząca

Konfiguracja:
- protokół serwera: SMTP,
- adres serwera: smtp.p.lodz.pl,
- zabezpieczenie SSL: tak, wymagane,
- port: 587 (uwaga: nie dotyczy MS Outlook - patrz uwagi),
- uwierzytelnienie: tak, wymagane: nazwa użytkownika i hasło.

Uwagi:
- nazwa użytkownika powinna zawierać część domenową (np. imie.nazwisko@p.lodz.pl)
- w przypadku klienta Mozilla Thunderbird poprawną opcją zabezpieczeń jest: STARTTLS.
- dla MS Outlook port SMTP ustawiamy na 465. Dotyczy to wersji 2003, 2007, ale zapewne także innych. Jest to spowodowane niepełną zgodnością tych programów ze standardami wysyłania bezpiecznej poczty.

 

Aktualizacja informacji: 04.12.2010