Lokalni administratorzy

Lokalni administratorzy poczty

 

Nazwa jednostki Imię i Nazwisko Telefony Adresy pocztowe
Biblioteka Główna PŁ Artur Leszczyk 42 6312054 artur.leszczyk@p.lodz.pl
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Aneta Stasiak 42 6313623  
Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Piotr Janus   piotr.janus@p.lodz.pl
Dziekanat Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Marcin Zawadzki 42 6312796 marcinzaw@ics.p.lodz.pl
Dziekanat Wydziału Mechanicznego Bartłomiej Kudra 42 6312212 b.kudra@gmail.com
Dziekanat Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Jan Turant 42 6313393 jan.turant@p.lodz.pl
Instytut Automatyki – dla budynku A-10 Michał Chudzik
Jacek Żebrowski
42 6312553
42 6312552
chudy@p.lodz.pl
jbzebrow@p.lodz.pl
Instytut Automatyki – dla budynku A-12 Sławomir Sikora 42 6312541 sikoras@p.lodz.pl
Instytut Automatyki – dla budynku C-3 Robert Stasik 42 6312546 rstasik@p.lodz.pl
Instytut Biochemii Żywności, I-29 Dariusz Hiler   dariusz.hiler@p.lodz.pl
Instytut Chemicznej Technologii Żywności, I-30 Krzysztof Kołodziejczyk 42 6313465
42 6313468
krzysztof.kolodziejczyk@p.lodz.pl
Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Lesław Sieroń 42 6313111 leslaw.sieron@p.lodz.pl
Instytut Chemii Organicznej, I-18 Krzysztof Huben
Krzysztof Kierus (zastępca)
42 63152 w.24
42 6313156
krzysztof.huben@p.lodz.pl
krzysztof.kierus@p.lodz.pl
Instytut Elektroniki, I-16 Anna Borowska-Terka 42 6312615 anna.borowska-terka@p.lodz.pl
Instytut Fizyki Tomasz Wojtatowicz 42 6313655 tomasz.wojtatowicz@p.lodz.pl
Instytut Informatyki Marcin Zawadzki 42 6312796 marcinzaw@ics.p.lodz.pl
Instytut Inżynierii Materiałowej Radomir Atraszkiewicz 42 6312269 radatr@p.lodz.pl
Instytut Maszyn Przepływowych Andrzej Kaczmarek 42 6312385 andrzej.kaczmarek@p.lodz.pl
Instytut Matematyki Sławomir Tarkowski 42 6313617 slawtark@p.lodz.pl
Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych Jacek Szulakowski 42 6312577 szulakow@p.lodz.pl
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn Stanisław Midera 42 6312411 miderast@p.lodz.pl
Instytut Papiernictwa i Poligrafii, I-4 Alicja Biel-Tyralska 42 6313836 tyralska@p.lodz.pl
Instytut Podstaw Chemii Żywności, I-28 Radosław Bonikowski 42 6313420 radoslaw.bonikowski@p.lodz.pl
Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej, I-12 Bogdan Średniak 42 6312517 bogdansr@p.lodz.pl
Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, I-31 Tomasz Olejniczak 42 6313479 tomasz.olejniczak@p.lodz.pl
Instytut Technologii Polimerów i Barwników, I-20 Krzysztof Rzepecki 42 6313217 krzysztof.rzepecki@p.lodz.pl
Katedra Aparatów Elektrycznych Marek Szymański 42 6312671 marszyma@p.lodz.pl
Katedra Automatyki i Biomechaniki Krzysztof Nasiłowski 42 6312359 krzysztof.nasilowski@p.lodz.pl
Katedra Budownictwa Betonowego Jacek Filipczak 42 6313586  
Katedra Chemii Fizycznej Polimerów Zbigniew Draczyński 42 6313357
42 6313366
zbigniew.draczynski@p.lodz.pl
Katedra Dynamiki Maszyn Jerzy Wojewoda 42 6312230 jerzy.wojewoda@p.lodz.pl
Katedra Fizyki Molekularnej, K-32 Piotr Polanowski
Krzysztof Hałagan
42 6313205
42 6313205
ppolanow@p.lodz.pl
krzysztof.halagan@edu.p.lodz.pl
Katedra Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej Krzysztof Ułamek 42 6313511 ulamek@p.lodz.pl
Katedra Informatyki Stosowanej Paweł Targowski 42 6312752 w.319 pawel.targowski@p.lodz.pl
Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego Iwona Wilk 42 6313861 iwona.wilk@p.lodz.pl
Katedra Maszyn Roboczych, Napędów i Sterowania Piotr Malenta 606164934 piotr.malenta@p.lodz.pl
Katedra Mechaniki i Informatyki Technicznej Jan Turant 42 6313393 jan.turant@p.lodz.pl
Katedra Mechaniki Maszyn Włókienniczych Zbigniew Pawliczak 42 6313385 mpawliczak@interia.pl
Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, K-25 Przemysław Nowak 42 6312651 pnowak@dmcs.p.lodz.pl
Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn informatyk wydziałowy
(informacje u Kierownika)
   
Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa Władysław Kasieczka 42 6312318 wladyslaw.kasieczka@p.lodz.pl
Katedra Techniki Ogrzewczej i Wentylacyjnej, K-68 Robert Cichowicz 42 6313514
507575651
robert.cichowicz@p.lodz.pl
Katedra Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji, K-17 Cezary Rapiejko 42 6312264 cezary.rapiejko@p.lodz.pl
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, K-12 Jacek Świniarski   jacek.swiniarski@p.lodz.pl
Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej Paweł Jurek 501633281 liceum@p.lodz.pl
Centrum Językowe Tomasz Olejnik 42 6312825
 
tomasz.olejnik.1@p.lodz.pl
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Piotr Milbrandt 42 6312821
501152752
pmilb@poczta.onet.pl
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Marek Jabłoński 42 6313560 marek.jablonski@p.lodz.pl
Wydział Chemiczny Piotr Malinowski 42 6312060
602646167
blachani@p.lodz.pl
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki - administracja Adam Sieczka 42 6312529
5313
asieczka@wpk.p.lodz.pl
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Dariusz Nowak 42 6313280 dariusz.nowak.1@p.lodz.pl
Wydział Organizacji i Zarządzania Dariusz Hryniewiecki 42 6313699
501043715
darkh@p.lodz.pl
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Sieradzu Piotr Malinowski 602646167 blachani@gmail.com
I-41 Janusz Rutkowski 509289211 janusz.rutkowski@p.lodz.pl
K-27 Janusz Woźny 42 6312647 jwozny@p.lodz.pl

Poprawiony: wtorek, 22 stycznia 2013 10:39