Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - SPE


FAQ - do panelu poczty na WWW


Pytania techniczne
 
Jak obejrzeć i przesłać źródło wiadomości?
Jak tworzyć filtry?
[Zimbra Desktop] Dlaczego dostaję maile z podsumowaniem terminów z kalendarza (wszystkie podłączone kalendarze)?
Mam niemal pustą skrzynkę, ale mój Outlook Express pokazuje, że jest zapchana
Jak w panelu WWW zapisać list na dysk?
Przeglądarki internetowe, z którymi poprawnie pracuje nasz panel WWW poczty
Jaki jest adres panelu WWW do odbioru poczty?
Czy można korzystać z protokołu POP3?
W panelu WWW nie mogę wybrać własnych kontaktów w książce adresowej
Nie mogę podłączyć się do poczty z domu, chociaż na uczelni jest OK.
Nie mogę wysyłać poczty z MS Outlook 2003 (lub 2007)
Mam problemy przy korzystaniu z MS Outlook Express
Zmiana typu i ustawień konta w programach firmy Microsoft nie działa
Nie potrafię poprawnie skonfigurować programu TheBat!
 
Konta użytkowników
 
Pytania ogólne
 

Jak zmienić wywietlanie panelu pocztowego z wersji standardowej na zaawansowaną?
 

Co zrobić, jeśli panel pocztowy WWW podpowiada mi nieaktualny adres odbiorcy?

W panelu poczty SPE używane są dwa rodzaje książek adresowych: globalna i lokalna.
To, do której z nich należy dany kontakt, możemy rozpoznać po tym, jakim piktogramem jest opatrzony:

 •  - kontakt globalny (piktogram osoby z kulą ziemską w tle)
 •  - kontakt lokalny (piktogram osoby, bez dodatków)

Kontakty globalne pochodzą z centralnego katalogu użytkowników, natomiast lokalne możemy dodawać we własnym zakresie. Dodatkowo, wysłanie wiadomości na adres e-mail spoza istniejących kontaktów, spowoduje automatyczne dodanie tego adresu do książki adresowej o nazwie "Kontakty e-mail". Adres ten będzie też pojawiać się przy autouzupełnianiu wprowadzanych adresów odbiorców.

Panel poczty SPE domyślnie, w pierwszej kolejności, podpowiada adresy korzystając z lokalnej książki adresowej. Może się zdarzyć sytuacja, gdy w książce lokalnej mamy zapisany nieaktualny adres danej osoby. Dodatkowo, w książce globalnej może znajdować się aktualny adres owej osoby, ale w podpowiedzi zostanie wskazany jednak adres z książki lokalnej, czyli nieaktualny.

Gdyby zaszła potrzeba uaktualnienia automatycznie podpowiadanego adresu, należy kliknąć na opcję "Zapomnij" przy podpowiadanym adresie:

Wyświetlany jest wtedy komunikat: "Stopień ważności adresu adres@domena został zresetowany. Ważność adresów jest ustalana na podstawie częstości wysyłania pod nie wiadomości":

Jeśli w następnym kroku skorzystamy z adresu z globalnej książki, spowoduje to automatyczne dodanie (zaktualizowanie) adresu. W przypadku braku opcji "Zapomnij", należy poszukać nieprawidłowego adresu w swoich wszystkich książkach adresowych i usunąć go, również z kosza. Po takiej operacji niekiedy może okazać się konieczne ponowne uruchomienie przeglądarki internetowej.

 


Po czym poznać prawdziwe komunikaty systemowe o przepełnieniu skrzynki pocztowej?

W ostatnim czasie mogły docierać do Państwa coraz to nowe mutacje fałszywych komunikatów, których celem jest skłonienie użytkowników do podjęcia niekorzystnych dla Państwa działań (zazwyczaj polegające na próbie wymuszenia wysłania informacji osobistych i haseł lub kliknięcia na spreparowany link). W związku z tym, opisujemy poniżej, jak wygląda prawdziwy komunikat naszego systemu.

Zwracamy uwagę na to, żeby, formalnym nadawcą wszystkich naszych komunikatów był nasz BOK CK (czyli Biuro Obsługi Klienta Centrum Komputerowego). Stąd przedrostek „[BOK CK]” na początku tematu listu, a przede wszystkim adres e-mail BOK, jako nadawcy komunikatów. Związane jest to z tym, że wszelkie uwagi i zapytania dotyczące otrzymanego komunikatu można zgłaszać właśnie na BOK.

Temat listu związanego z przepełnieniem skrzynki pocztowej ma postać:

[BOK CK] Ostrzezenie: Twoje konto pocztowe SPE jest juz niemal pelne!

Treść wiadomości zawiera informację o zaistniałej sytuacji oraz zalecany sposób jej rozwiązania.

Jako kontakt, w sygnaturce pod komunikatem, podany jest wyłącznie nasz BOK i – w przypadku poczty – nigdy nie będzie to żaden nieokreślony „administrator” czy „webmail team”.
Sygnaturka zawiera także pełną nazwę usługi oraz informację o tym, kto usługą zarządza (jest tam wymieniona nazwa naszego zespołu, czyli: Grupa Utrzymania i Rozwoju Usług).

I jeszcze ważny cytat z naszego komunikatu o przepełnieniu skrzynki pocztowej:

Pamietaj! Administratorzy SPE nigdy nie prosza w e-mailu o podanie hasla do 
konta. Komunikaty o zapelnieniu konta nigdy nie zawieraja linkow do 
klikniecia!

Stąd, w komunikatach dotyczących poczty nie będziemy zamieszczać żadnych linków do kliknięcia, nawet, gdyby miały dotyczyć strony informacyjnej usługi: http://poczta.p.lodz.pl.

Uwagi:

 • powyższa informacja dotyczy komunikatów systemowych SPE PŁ, natomiast nie mamy wpływu na informacje rozsyłane przez osoby spoza naszego zespołu, np. za pomocą tzw „mailingu PŁ”,
 • w chwili obecnej, z przyczyn technicznych, nasze komunikaty nie zawierają polskich znaków diakrytycznych
 • w naszych komunikatach nie zamieszczamy linków do kliknięcia, może się jednak zdarzyć, że Państwa program pocztowy „z własnej woli” podkreśli i oznaczy jako link adres mailowy naszego BOK
 • odrębną kwestię stanowią komunikaty serwerów pocztowych o problemach z dostarczeniem poczty, na które już nie mamy wpływu. Jednakże i w tym przypadku obowiązuje zasada, że na żadne linki w takich komunikatach nie powinniśmy klikać, a tym bardziej wysyłać nikomu swoich danych i haseł!

Wszelkie wątpliwe sytuacje prosimy zgłaszać na BOK.

Marcin Wilk, 19.12.2011
 

Jak udostępnić kalendarz?

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją: Jak udostępnić kalendarz publiczny

 

1. Tworzymy nowy termin:
a. W tym celu klikamy na zakładkę Kalendarz
b. Klikamy na przycisk Nowy

2. Określamy szczegóły terminu, czas trwania, dodajemy opis. Pamiętajmy, aby termin został utworzony we właściwym kalendarzu (np. tym, który został przez nas udostępniony).

3. Zatwierdzamy termin klawiszem Zapisz.

4. Termin został dodany do kalendarza.

5. Dodany termin automatycznie pojawił się w widoku udostępnionego kalendarza dla wszystkich osób.

Widok szczegółowy terminu:


Nie działa zaproszenie w kalendarzu (panel w trybie HTML)

Problem: nie można zaakceptować zaproszenia do kalendarza współdzielonego. Panel poczty jest ustawiony w tryb prosty (HTML), a w nazwie kalendarza występuje dwukropek.

Podczas akceptowania współdzielonego kalendarza w trybie HTML pojawia się komunikat o użyciu nieprawidłowego znaku w nazwie kalendarza. Chodzi o znak ":" (dwukropek).
Są dwa obejścia tego problemu:

- Pierwsze to przełączenie panelu w tryb standardowy (Ajax), gdzie znak ":" jest automatycznie usuwany z nazwy kalendarza.

- Drugie to zmiana nazwy kalendarza lub usuniecie znaku ":" przed zaakceptowaniem.


Jak zmienić hasło do konta pocztowego?

Zmiana hasła jest możliwa poprzez dedykowany serwis zarządzania certyfikatami (a przy okazji także hasłami): http://cert.p.lodz.pl

Oto: pełna instrukcja zmiany hasła

 


Jak obejrzeć i przesłać źródło wiadomości?

Niekiedy, w celu analizy zawartości bądź ścieżki dostarczania konkretnego listu, możecie zostać Państwo poproszeni przez operatora BOK o przesłanie „źródła wiadomości”.
 

Można to wykonać w pocztowym panelu WWW poczty (http://poczta.p.lodz.pl) w następujący sposób:

 1. W spisie wiadomości podświetlamy (wybieramy myszą) interesujący nas list. Uwaga! Musi to być pojedyncza wiadomość, a nie wątek wiadomości (należy go rozwinąć ikonką małego trójkąta po lewej)

 2. Klikamy w spisie prawym przyciskiem myszy na zaznaczonej wiadomości – pojawi się menu kontekstowe.

 3. Wybieramy pozycję „Pokaż oryginał” widoczną w dolnej części menu kontekstowego

 4. Pojawi się nowe okno z zawartością tekstową – właśnie źródłem wiadomości.

 5. W oknie źródła zaznaczamy całość tekstu (np. myszą albo wciskając Ctrl-A). Zaznaczony tekst kopiujemy do schowka (np. wciskając klawisze Ctrl-C). Zawartość schowka wklejamy do listu do BOK (np. kombinacją klawiszy Ctrl-V)

Uwagi:

 • Przesłanie listu do analizy przez zwykłe „prześlij dalej” czyli „forward” powoduje utratę większości ważnych informacji technicznych o liście; z tak przekazanym listem zazwyczaj nie możemy nic zrobić

 • Jeśli źródło listu jest wyjątkowo długie (np. jest to list z dużym załącznikiem), często wystarczy przesłać tylko pierwszą stronę źródła listu – musi ona tylko zawierać pełne nagłówki listu. Czyli... zazwyczaj wszystkie te mało zrozumiałe, techniczne linijki, które występują przed „Witaj”, czy „Szanowny Panie” :) Dla nas właśnie one są najważniejsze.

 • Źrodło wiadomości można obejrzeć także w innych programach pocztowych, jednak jak to zrobić zależy już od konkrentego programu.

Jak tworzyć filtry?

Zimbra posiada rozbudowany mechanizm tworzenia filtrów, dzięki którym możemy zautomatyzować wiele czynności wykonywanych wewnątrz skrzynki pocztowej.

Działanie mechanizmu zaprezentujemy w oparciu o filtr przenoszący wiadomości oznaczone jako [spam1] do folderu Spam.

1. Po zalogowaniu się na konto pocztowe przechodzimy do zakładki Właściwości.
2. W lewym panelu rozwijamy zakładkę Poczta i klikamy na pole Filtry.
3. Tworzymy nowy filtr. W tym celu w głównym oknie klikamy na klawisz Nowy filtr.
4. W okienku Nazwa filtru wpisujemy dowolną nazwę, np: spam
5. Następnie wypełniamy formularz wg wzoru:

Jeżeli spełniono dowolny następujące warunki
Temat zawiera [spam1]
Wykonaj następujące zadanie Plik do folderu Spam

Od teraz wiadomości oznaczone jako [spam1] będą automatycznie przenoszone do folderu Spam.

W podobny sposób można konstruować filtry przenoszące wiadomości (np. od określonych użytkowników włączając w to siebie samego, z załącznikami, czy o określonym rozmiarze) do konkretnych folderów w obrębie skrzynki pocztowej.

UWAGA: utworzenie filtra przenoszącego wiadomości od siebie samego może skutkować konsekwencjami w postaci nie otrzymywania wiadomości z list dystrybucyjnych.

 


[Zimbra Desktop] Dlaczego dostaję maile z podsumowaniem terminów z kalendarza (wszystkie podłączone kalendarze)?

Za tę funkcjonalność odpowiedzialny jest zimlet: "Podsumowanie terminów" dostępny w Zimbrze Desktop.
Aby wyłączyć zimlet należy wejść w zakładkę Właściwości -> Wszystkie konta -> Zimlety a następnie odznaczyć zimlet "Podsumowanie terminów".

Informacja dotyczy Zimbra Desktop 7.1.1

 


Mam niemal pustą skrzynkę, ale mój Outlook Express pokazuje, że jest zapchana
 

Podczas łączenia się za pomocą aplikacji MS Outlook Express do serwera SPE (Zimbra) mogą występować różne "anomalie", np. po usunięciu wielu wiadomości ze skrzynki odbiorczej oraz opróżnieniu kosza, może się zdarzyć, że skrzynka będzie zajmowała tyle samo miejsca co przed usunięciem wiadomości.

To kolejny przyczynek do tego, o co apelujemy już od dawna: prosimy nie używać Outlook Expressa! To program przestarzały, niewspierany nawet przez jego twórców (Microsoft), a lista zgłaszanych nam kłopotów, jakie sprawia, nieustannie rośnie.

Ww. sytuację powinno naprawić zalogowanie się do poczty przez WWW lub przy pomocy innego programu pocztowego, takiego jak Mozilla Thunderbird.

 


Jak w panelu WWW zapisać list na dysk?
 

Uwzględniając napływające od Państwa prośby, rozszerzyliśmy funkcjonalność panelu pocztowego SPE o możliwość zapisywania wiadomości na dysk. Dokonane to zostało przez instalację specjalnego modułu dodatkowego systemu Zimbra.

Zapisanie wiadomości polega na przeciągnięciu jej bezpośrednio na tekst "Zapisz do pliku" znajdujący się z lewej strony ekranu w sekcji Zimlety. Kiedy ramka wokół e-maila z czerwonej zmieni się na zieloną, zwalniamy lewy klawisz myszy i zapisujemy plik na dysku.

Warto przeczytać szczegółowe informacje na stronie:
Panel WWW - zapisywanie wiadomości na dysk

Usługa została uruchamiona 11.02.2011 o godz. 15:10 dla domen: p.lodz.pl, info.p.lodz.pl oraz guest.p.lodz.pl.


Przeglądarki internetowe, z którymi poprawnie pracuje nasz panel WWW poczty

Działanie naszego pocztowego panelu WWW przetestowaliśmy w następujących przeglądarkach internetowych:

 • Opera 32.0.1948.44 (Windows)
 • Chrome 46.0.2490.71 (Windows)
 • Firefox 41.0.2 (Windows)
 • Firefox 43.0.4 (OS X)
 • Chrome 46.0.2490.71 (Linux)
 • Firefox 41.0.2 (Linux)

Podczas pracy z ww. przeglądarkami nie dostrzegliśmy żadnych znaczących błędów wyświetlania i funkcjonalności panelu.

Z kolei, uwagi co do działania mieliśmy w stosunku do przeglądarki:

 • Internet Explorer 11.0.9600.18059 (Windows*)

*) W celu poprawnego wyświetlania panelu należy dodać stronę poczty do Widoku zgodności. Nie działa opcja "zapisz do pliku".


Przeglądarek WWW innych niż wymienione powyżej nie sprawdzaliśmy. Praca z nimi generalnie jest możliwa i zapewne nie wystąpią żadne poważne kłopoty, jednak nie udzielamy wsparcia w przypadku wystąpienia problemów.

 


Jaki jest adres panelu WWW do odbioru poczty?
 

Do odbioru poczty elektronicznej SPE służy adres http://poczta.p.lodz.pl, który prowadzi do strony logowania  Centralnego Systemu Uwierzytelniania CAS. 

Strona informacyjna usługi poczty elektronicznej zmieniła nazwę na http://ck.p.lodz.pl/uslugi/poczta. Na tę stronę będziecie Państwo każdorazowo przekierowywani po wylogowaniu z panelu poczty.

 


Czy można korzystać z protokołu POP3?

Protokół POP3 nie pozwala na pełną obsługę konta chociażby z uwagi na to, że nie udostępnia wszystkich folderów w skrzynce pocztowej, co w konsekwencji uniemożliwia przeglądanie i kasowanie spamu. Dlatego też dostępny będzie tylko protokół IMAP.

W starym systemie zdarzały się przypadki, że osoby, które naprzemiennie pobierały pocztę protokołami IMAP i POP3 nie mogły znaleźć swoich listów. Po tym, jak pobrały je i skasowały z serwera przy pomocy POP3, listy nie były już widoczne na innym kliencie po połączeniu przez IMAP. Powodowało to frustrację i podejrzenia, że "poczta zniknęła". Dochodzenie, na którym z komputerów i w jakim programie użytkownika zachowane są "zagubione" listy bywało niekiedy bardzo czasochłonne i stresujące.


W panelu WWW nie mogę wybrać własnych kontaktów w książce adresowej

 


Nie mogę podłączyć się do poczty z domu, chociaż na uczelni jest OK.
 

Prosimy sprawdzić ustawienia Państwa programu pocztowego, czy są zgodne z opublikowaną przez nas instrukcją.

Nie wykluczamy, że mogą w niektórych sytuacjach działać inne ustawienia, ale gwarantujemy funkcjonowanie wyłącznie tych, które opisujemy. Ustawienia "nieautoryzowane" mogą działać np. tylko na uczelni, tylko dla niektórych kont, tylko dla niektórych wersji programów pocztowych. Mogą też przestać funkcjonować w trakcie dalszych prac rozwojowych nad systemem.

W przypadku niemożności rozwiązania problemu z programem pocztowym, prosimy o korzystanie z dostępy do poczty przez WWW. Obecnie wdrożony panel WWW (Zimbra) jest znacznie bardziej zaawansowany od stosowanego poprzednio (SquirrelMail) i praca z nim powinna być znacznie wygodniejsza i pozbawiona problemów, które nam Państwo dawniej zgłaszali.

 


Nie mogę wysyłać poczty z MS Outlook 2003 (lub 2007)
 

Programy MS Outlook w wersjach 2003, 2007, a zapewne także innych, nie potrafią poprawnie wysyłać poczty używając zalecanych standardowych ustawień (zabezpieczona transmisja na porcie 587).

Dlatego, dla MS Outlook w konfiguracji "serwer wychodzący" ustawiamy port SMTP na 465.

W początkowej wersji instrukcji, opublikowanej 06.12.2010 widniał jeszcze niewłaściwy dla tego programu wpis.

 


Mam problemy przy korzystaniu z MS Outlook Express
 

Wobec zgłaszanych licznie problemów z synchronizacją listów z serwerem w programie MS Outlook Express informujmy, że korzystanie z tego programu do odbioru poczty SPE jest niezalecane.

W zamian proponujemy korzystanie z panelu poczty WWW albo programu klienckiego Mozilla Thunderbird. Opisy korzystania z nich można znaleźć na stronie z informacjami o konfiguracji programu pocztowego.

Program Outlook Express jest przestarzały. Oprogramowanie to firma Microsoft zastąpiła już innym. Tym bardziej więc, Centrum Komputerowe nie będzie w stanie zapewnić pełnego wsparcia dla tego programu

Outlook Express stosuje niestandardowe - i czasem wprowadzające użytkownika w błąd - sposoby synchronizacji listów między serwerem pocztowym, a komputerem użytkownika. Może to skutkować tym, że spis listów w programie może nie odpowiadać rzeczywistości, a przy problemach z siecią może nawet dojść do utraty danych!

W zamian proponujemy używać klienta Mozilla Thunderbird, nie zapominając o nowym panelu WWW.

 


Zmiana typu i ustawień konta w programach firmy Microsoft nie działa

 

Otrzymaliśmy zgłoszenia, że próby zmiany ustawień konta pocztowego w programach takich jak Microsoft Outlook, czy Outlook Express mogą kończyć się niepowodzeniem.

Jeśli np. chcemy zmienić błędne ustawienia konta, to po ich zmianie na poprawne, program nadal nie chce się połączyć z serwerem.

Możliwe, że w tej sytuacji konieczne będzie usunięcie danego konta w programie i założenie go od nowa.

Przyczyny problemu nie są nam znane. Nie zauważyliśmy natomiast takich kłopotów w zalecanych przez nas programach: Zimbra Desktop oraz Mozilla Thunderbird.

 


Nie potrafię poprawnie skonfigurować programu TheBat!
 

Programy pocztowe inne niż te, dla których zamieściliśmy instrukcje, można próbować samodzielnie konfigurować korzystając z ogólnych informacji technicznych ze strony: Dane konfiguracyjne (dla administratorów).

Centrum Komputerowe nie zapewnia wsparcia przy konfigurowaniu i obsłudze programów innych niż zalecane, dlatego należy to wykonać samemu lub przy pomocy administratora lokalnego swojej jednostki.

W przypadku niemożności rozwiązania problemów z konfiguracją nietypowego programu pocztowego, prosimy o korzystanie z naszego panelu WWW jub jednego z programów zalecanych (Zimbra Desktop lub Mozilla Thunderbird).


Dostałem na skrzynkę pocztową wiadomość będącą spamem, a nie adresowaną do mnie.

Czasami możemy zauważyć, że dostajemy wiadomość wysłaną do innego adresata, która trafia na naszą skrzynkę pocztową. W kliencie pocztowym widać, że wiadomość była skierowana do nieznanej nam osoby, ale jakimś dziwnym zrządzeniem losu dostajemy ją my. Po bliższym zapoznaniu się z jej treścią, okazuje się, że jest to spam.

Dlaczego tak się dzieje? Czy w poczcie jest jakiś błąd i wiadomości wysyłane są na niewłaściwe konta?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w ciele (źródle) samej wiadomości. Po jego przeanalizowaniu widać sfałszowane pola FROM (nadawca) i TO (adresat), które pokrywają się z tym co widzimy bezpośrednio w kliencie pocztowym. Fałszowanie adresów stosowane jest w celu ukrycia prawdziwego pochodzenia wiadomości. Jednak w transmisji SMTP między serwerami nadawcy a odbiorcy wyraźnie widać, że wiadomość faktycznie kierowana jest do nas (pola RECEIVED). Nie mamy powodów do obaw. Przekazywanie wiadomości działa poprawnie, a jedynym kłopotem jest oczywiście samo otrzymanie spamu.


Jak zarezerwać zasób (pomieszczenie) w panelu SPE?

Instrukcja rezerwacji zasobu - sali - przygotowana jako dodatkowa pomoc dla administratorów lokalnych - osób zaznajomionych z ideą rezerwacji sali.

Jeśli temat nie jest Państwu znany, a zainteresował Was - prosimy o kontakt z BOK, np przez e-mail: bok@p.lodz.pl

 


Czy doktorant może mieć adres w domenie @p.lodz.pl?
 

Czy ktoś, kto jest doktorantem i ma już adres [numer-indeksu]@edu.p.lodz.pl może otrzymać alias typu imie.nazwisko@p.lodz.pl?

Przypadek: doktorant, a jednocześnie pracownik PŁ:

Osoba taka powinna korzystać z dwóch kont:
- doktoranckie, w domenie @edu.p.lodz.pl,
- pracownicze, w domenie @p.lodz.pl.

Przypadek: doktorant, ale nie pracownik PŁ:

Ponieważ konta w domenie @p.lodz.pl przysługują wyłącznie pracownikom PŁ, doktorant nie będący pracownikiem PŁ nie może się posługiwać adresem "imię .nazwisko@p.lodz.pl".

Informacja historyczna:
Jeżeli taki doktorant posiadał konto w starym systemie (JSPE, do początku grudnia 2010), to stary adres funkcjonował tymczasowo do 01.03.2011. Zalecane było, aby do tego czasu zmienić swoje opublikowane dane kontaktowe oraz powiadomić o zmianie adresu stałych korespondentów.

 


Jak założyć konto pracownicze (@p.lodz.pl)
 
W nowym systemie poczty, konta pracowników są zakładane automatycznie na podstawie danych z bazy kadrowej PŁ. Każdy, zatrudniony na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę, pracownik naszej uczelni ma więc tworzone konto pocztowe o adresie postaci " imie.nazwisko@p.lodz.pl".
Tak więc, nie ma już potrzeby zakładania nowych kont pocztowych na podstawie formularza, jak to się działo dawniej.
Jeśli nie korzystaliście Państwo do tej pory ze swojego konta pocztowego i dlatego nie znacie do niego hasła dostępowego, prosimy o udanie się z dowodem tożsamości do siedziby BOK Centrum Komputerowego (ul. Wólczańska 175).

 


Jak założyć konto specjalne (@guest.p.lodz.pl lub @info.p.lodz.pl)

 

Aby założyć konto gościnne w domenie @guest.p.lodz.pl (zgodnie z Zarządzeniem nr 15/210 Rektora PŁ z dnia 22 października 2010) należy wypełnić i dostarczyć do BOK Centrum Komputerowego (ul. Wólczańska 175, budynek, w którym mieści się sekretariat CK) formularz:

SPE_formularz_konta_tymczasowe.pdf

Ten sam formularz można też wykorzystać przy zakładaniu kont informacyjnych w domenie @info.p.lodz.pl (konta na potrzeby konferencji, projektów, szkoleń, prowadzonych zajęć etc).

Uwaga: wniosek o otwarcie tego rodzaju konta składa kierownik jednostki organizacyjnej, z którą związane jest otwierana konto.


Gdzie studenci mogą odebrać swoje pierwsze hasło umożliwiające korzystanie z poczty studenckiej?

Aktualne informacje o sposobie uzyskania hasła przez studentów dostępne są na stronie http://edu.p.lodz.pl w zakładce „Hasła dla studentów”. Można tam znaleźć m.in. procedury wydawania haseł na bieżący rok akademicki.

Warto wspomnieć, że otrzymywane hasło jest hasłem wspólnym dla poczty elektronicznej, systemu WebDziekanat, jak i platformy WIKAMP.

 


W jakiej postaci wpisujemy nazwę konta pocztowego?

Adres naszego konta, przy logowaniu się do panelu WWW lub podczas konfigurowania programu pocztowego powinniśmy podawać w pełnej formie, tzn. zakończonej domeną pocztową. Przykłady: jan.kowalski@p.lodz.pl, konferencja.naukowa@info.p.lodz.pl, 1234567@edu.p.lodz.pl.

W nowym systemie poczty, oprócz adresów "@p.lodz.pl" posługujemy się także nowymi domenami: @edu.p.lodz.pl, @info.p.lodz.pl, @guest.p.lodz.pl, a także znaną Państwu ze starego systemu Exchange domeną @adm.p.lodz.pl. Stąd, podawanie pełnej nazwy użytkownika z domeną może okazać się niezbędne, jeśli nawet nie w tym momencie, to w przyszłości.

Podawanie adresu w wersji skróconej (bez domeny) może obecnie działać, ale nie ma gwarancji, że będzie działać w przyszłości.

W szczególności, prosimy o podawanie pełnego adresu konta w kontaktach z naszym Biurem Obsługi Klienta.


Nie wiem jaki jest mój adres pocztowy po zmianie systemu w grudniu 2010r.

W najprostszym przypadku, dla pracowników posiadających stałą umowę o pracę na PŁ, jest to adres: imie.nazwisko@p.lodz.pl. Zapewne jest to adres taki sam, jaki już Państwo mieli dawniej. Czasem taką postać mógł mieć jeden z Państwa aliasów pocztowych, jeśli podstawowa nazwa konta miała starą, krótką formę.

Większe zmiany mogły zajść w przypadku kont związanych z konferencjami, jednostkami, projektami badawczymi itp., a także w przypadku doktorantów i osób nie posiadających stałej umowy o pracę.

Zmiany zaszły także w domenie pocztowej ADM. Obecnie znajdują się w niej konta jednostek organizacyjnych oraz funkcyjne (władz uczelni), natomiast konta osobiste w domenie ADM już nie występują.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta CK.


Nie mogę wysłać listu na adres z domeny @snack.p.lodz.pl (lub @ife.p.lodz.pl)
 
W nowym systemie poczty, od dnia 06.12.2010, domeny pocztowe snack.p.lodz.pl i ife.p.lodz.pl zostały zlikwidowane.

Do dnia 31.03.2011 funkcjonował tymczasowy mechanizm umożliwiający przesyłanie wiadomości spoza naszego systemu poczty, adresowanych na stary adres @snack, na konta SPE osób, które obsługiwały w systemie dane konto @snack, ale zostało to już definitywnie wyłączone.

Prosimy użytkowników dawnych kont @snack o powiadomienie swoich stałych korespondentów o zmianie adresu pocztowego oraz o uaktualnienie opublikowanych danych kontaktowych - o ile jeszcze Państwo tego wcześniej nie zrobili.


Jaki jest adres pocztowy emerytów PŁ?
Wszyscy emerytowani pracownicy mają konta w domenie @p.lodz.pl. Konta te ulegają automatycznemu zablokowaniu w przypadku braku logowania w ciągu roku.
 
 

Dlaczego zdarza się, że niektóre maile z kosza znikają mimo że nie opróżniam kosza?
W koszu nie powinny być przechowywane ważne maile, nie jest to miejsce przewidziane do tego celu. Alternatywnie można założyć folder, który będzie służył do przechowywania tego typu wiadomości. Należy pamiętać o tym, że wiadomości wyrzucone do kosza nie zmniejszają zajętości skrzynki. Kosz należy opróżnić aby odzyskać miejsce. System pocztowy ma wbudowany system automatycznego opróżniania folderu "Kosz" oraz "Spam" z wiadomości, które są starsze niż 30 dni.
 
 

Jaka jest wielkość skrzynek pocztowych dla poszczególnych domen SPE?
 
Wielkości skrzynek przedstawiamy na stronie: Parametry kont pocztowych SPE.

Jaki jest maksymalny rozmiar załącznika, który można dodać do listu przesyłanego w systemie SPE?
 
W systemie określony jest maksymalny rozmiar całego listu, natomiat nie jest wskazane ograniczenie pojedynczego załącznika, o ile wszystkie załączniki nie przekroczą razem dopuszczalnego rozmiaru listu.
Maksymalny rozmiaru listu w SPE prezentujemy na stronie: Parametry kont pocztowych SPE.
 

Po upływie jakiego czasu mogę korzystać z nowego konta lub aliasu w SPE?

Nowo założone konta pocztowe oraz aliasy są widoczne w SPE w ciągu doby od ich założenia.
 
 

Czy wszyscy muszą odbierać pocztę?

Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/210 Rektora PŁ z dnia 22 października 2010 r par.2 pkt 4 wszyscy pracownicy są zobowiązani do tego aby odbierać pocztę. Kierownik jednostki może zwolnić niektórych pracowników z tego obowiązku, przejmując na siebie obowiązek powiadamiania pracownika o przychodzących na konta służbowe ważnych informacjach. W początkowym okresie mogą wystąpić trudności w realizacji tego punktu, ale można też założyć, że do pracowników zwolnionych z tego obowiązku (szczególnie technicznych) nikt indywidualnych informacji nie będzie wysyłał. Chodziło tu raczej o zabezpieczenie przepływu informacji ogólnych typu zarządzenia oraz zapewnienie kontaktu studentów z nauczycielami.


Jaka jest rola osób wyznaczonych do współpracy z CK przy wdrażaniu SPE?

Zadaniem wyznaczonych osób jest pomoc swoim współpracownikom przy zmianach konfiguracji programów do odbioru poczty, związanych ze zmianą protokołu lub konta pocztowego oraz sprawdzenie poprawności wykonanych zmian, np. przez wysłanie listu testowego.

Listę zgłoszonych nam administratorów lokalnych poczty można znaleźc w menu tej strony. Jeśli brak na niej informacji dotyczącej Państwa jednostki, prosimy o kontakt z Kierownikiem Państwa jednostki - kierownicy byli bowiem zobowiązani do dostarczenia takiej informacji.


Czy możliwy jest forward poczty na inne konta?

Zgodnie z intencją JM Rektora poczta SPE ma się stać podstawą wielu innych usług. W usługach tych będą przesyłane materiały o charakterze poufnym czy też zawierające dane osobowe. Dane te, ze względów bezpieczeństwa nie powinny opuszczać systemu SPE. Dlatego też istnieje zakaz ustawiania automatycznego przekazywania na inne konta pocztowe.