Obsługa aplikacji Celcat

Opis usługi

Oprogramowanie Celcat jest to system wspomagający projektowanie harmonogramów zajęć i alokację zasobów na uczelniach wyższych. Ponadto program umożliwia publikację planów w sieci oraz rezerwację sal on-line.

Jak zacząć

Należy złożyć pisemne zamówienie na formularzu, a następnie dostarczyć go w formie papierowej do „Biura Obsługi Klienta” mieszczącego się w Centrum Komputerowym ul. Wólczańska 175, budynek A5, obok budynku Chemii Spożywczej.

Opis techniczny

Każdy użytkownik indywidualnie instaluje i konfiguruje serwer programu oraz klienta z otrzymanych po zakupie nośników i instrukcji. Ponadto istnieje możliwość pracy kilku klientów z tym samym serwerem.

Korzyści i zalety

Szeroko rozbudowane mechanizmy kontrolne pozwalają na wielopłaszczyznowe sprawdzanie konfliktów uwzględniając:

- podwójne zarezerwowanie poszczególnych zasobów (modułów, sal,     wykładowców, grup oraz studentów),

- określony przez użytkownika limit godzin nauczania 'w ciągu' bez przerwy,

- pensum tygodniowe i globalne dla wykładowców i przedmiotów,

- czasy przemieszczeń pomiędzy poszczególnymi budynkami uczelni,

- odpowiednie wypełnienie sali,

- porę obiadową dla wykładowców, grup i studentów,

- oraz dni wolne dla wykładowców.

Zasady użytkowania i warunki dostępności

Aby korzystać z programu należy wykupić licencję. Licencja ta jest licencją terminową i jest corocznie odnawiana.

Kto korzysta

Obecnie z programu korzysta około 10 użytkowników.

Stan obecny usługi, oraz plany rozwoju

Planujemy dalsze, coroczne odnawianie licencji.

Kontakt

„Biuro Obsługi Klienta” mieszczące się w Centrum Komputerowym ul. Wólczańska 175, budynek A5, obok budynku Chemii Spożywczej. E-mail: bok@p.lodz.pl, tel: 2899 (z uczelni)