Scentralizowane zakupy oprogramowania

Aktualne postępowania Planowane postępowania Zrealizowane postępowania

Opis usługi

Zakupy oprogramowania w Centrum Komputerowym prowadzone są zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2009 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 17 września 2009.

Realizacja zakupów odbywa się poprzez prowadzenie postępowań przetargowych w oparciu o zbiorczy roczny plan zamówień publicznych.

Zakupami realizowanymi przez Centrum Komputerowe objęte są działy administracji rektorskiej i kanclerskiej. Fakultatywnie są także realizowane dla pozostałych jednostek Uczelni.

 

Jak zacząć

 

Aby wziąć udział w zakupach, organizowanych w ramach przetargów Centrum Komputerowego, należy złożyć zamówienie zgodnie z procedurami zamówień opublikowanymi na stronie www.zp.p.lodz.pl .

Wzór zamówienia na którym składane jest zapotrzebowanie na oprogramowanie.

 

Korzyści i zalety

Korzyści wynikające ze zbiorowych zakupów to przede wszystkim ulgi finansowe, które wynikają z hurtowych ilości zamawianego oprogramowania, a których nie osiągnie się przy zakupach indywidualnych. Dodatkowo zlecenie zakupów Centrum Komputerowemu przenosi na nas całą czasochłonną procedurę przetargową.

 

Zasady użytkowania i warunki dostępności

Każdy zainteresowany pracownik Uczelni może złożyć wniosek na zakup oprogramowania. Składane zamówienie musi być podpisane przez dysponenta środków finansowych danej jednostki.

Zamówienia na oprogramowanie rodziny  Microsoft  realizowane są w oparciu o umowę Select Plus. W celu uzyskania pełnej wiedzy na temat obowiązującej licencji należy zapoznać się Listą Produktów i Prawami do Używania Produktów, którą publikuje Microsoft na stronie http://www.microsoft.com/licensing/;

Aktualną Listę Produktów można uzyskać bezpośrednio od administratora licencji pod adresem e-mail licencje@info.p.lodz.pl

Kto korzysta

Aktualnie ze zbiorowych zakupów oprogramowania korzysta administracja rektorska i kanclerska, a także większość jednostek Uczelni.

 

Stan obecny

W chwili obecnej prowadzimy cykliczne postępowania przetargowe w oparciu o  zbiorczy plan zamówień publicznych oraz na podstawie zobowiązań składanych przez większość jednostek Uczelni. Centrum Komputerowe nie prowadzi zakupów oprogramowania "na zapas". Tak więc wszystkie licencje są kupowane na zamówienie.

 

Kontakt

e-mail: licencje@info.p.lodz.pl