Blokada portów SSH/22 i RDP/3389

Nieustannie rejestrujemy dużą liczbę połączeń, skierowanych do Uczelnianej Sieci Komputerowej, na usługi TCP SSH/22 i TCP RDP/3389, co wskazuje na nieuprawnione próby przełamania zabezpieczeń i logowania do zasobów naszej sieci.

W związku z tym z dniem 29.01.2018 wprowadzona zostanie blokada połączeń spoza sieci uczelnianej na porty docelowe TCP/22 oraz TCP/3389, związane ze zdalnym terminalem SSH oraz ze zdalną konsolą Windows RDP. Działanie to ma na celu ochronę danych Politechniki Łódzkiej przed nieuprawnionym przejęciem.

Stopniowo powiększamy rozmiar skrzynek pocztowych

Od dzisiaj pojemność Państwa skrzynek pocztowych będzie się stopniowo powiększać. Każdego dnia będziecie mogli Państwo przechowywać na swoich kontach o kilka lub kilkanaście typowych listów więcej.

Mamy nadzieję, że te zmiany pomogą zniwelować skutki napływającej w coraz większej ilości, nie zawsze zamówionej, korespondencji.