Jak zmienić hasło do konta pocztowego?

Zmiana hasła jest możliwa poprzez dedykowany serwis zarządzania certyfikatami (a przy okazji także hasłami): http://cert.p.lodz.pl

Warto pamiętać, że jest to hasło współne dla wielu systemów informatycznych PŁ. Oprócz poczty są to np. Portal Pracowniczy i Wikamp.

Po wejściu na stronę wybieramy pozycję „Logowanie > Pracownicy i studenci” po lewej.

 

W polu logowania, jako identyfikator wpisujemy nazwę konta, ale bez części domenowej (czyli tylko samo „imię.nazwisko” w przypadku kont osobistych). Jako hasło podajemy nasze obecne hasło do poczty.

 

W menu "Narzędzia" po lewej wybieramy pozycję „Zmiana hasła"

W okienku „Zmiana hasła” wpisujemy nasze stare hasło, po czym, dwukrotnie, nowe hasło.

Uwaga! Wybór bezpiecznego hasła jest niezwykle ważną sprawą!

Zgodnie z zasadami, hasło musi:

  • składać się z co najmniej 8 znaków
  • zawierać zarówno małe, jak i wielkie litery
  • zawierać co najmniej jedną cyfrę

 

Warto pamiętać, że:

  • hasło nie powinno zawierać wyrazów słownikowych zarówno polskich, jak i angielskich
  • hasło nie powinno zawierać łatwych do odgadnięcia na podstawie wiedzy o użytkowniku informacji, takich jak: imię dziecka, marka swojego samochodu itp.
  • hasło do poczty powinno być inne niż to do uruchamiania Windows lub do innych kont
  • haseł w żadnym wypadku nie należy pozostawiać zapisanych w widocznym miejscu
  • haseł nigdy nie przesyłamy e-mailem na niczyje życzenie

 

UWAGA:
W przypadku, kiedy nie znamy swojego hasła (zostało zagubione), musimy się w tej sprawie zgłosić do BOK CK. Zmiana hasła jest możliwa osobiście w siedzibie BOK CK (budynek A5), po okazaniu dokumentu tożsamości.

Uwagi techniczne:

  • Obecnie, po wpisaniu w przegłądarkę adresu https://sign.p.lodz.pl jesteśmy przenoszeni pod adres https://sign.p.lodz.pl/cacenter/ - jest to normalne zachowanie strony
  • Połączenie ze stroną zmiany hasła jest szyfrowane (połączenie HTTPS) - w przypadku podejrzenia, że jest inaczej, należy ten fakt zgłosić do BOK CK