Archiwum

 

Materiały

Komunikaty


Materiały

Materiały z warsztatów PLATON U3 dotyczących klastra Blueocean dostępne są pod adresem:

http://ck.p.lodz.pl/warsztaty-platon-u3-14062012

24.10.2017

W dniu dzisiejszym nazwa domenowa: blueocean.adm.p.lodz.pl zostałą usunięta z konfiguracji klastra i nie ma możliwości logowania się do klastra poprzez tą nazwę.

Aktualnie do klastra Blueocean można logować się poprzez nazwy:
blueocean.p.lodz.pl
bo.p.lodz.pl
 

16.10.2017
Harmonogram zmiany adresu dostępu do klastra Blueocean:

Od dnia dzisiejszego dostęp do klastra możliwy jest na adresach:
blueocean.adm.p.lodz.pl,
blueocean.p.lodz.pl
bo.p.lodz.pl
 
Z dniem 20.10.2017 adres blueocean.adm.p.lodz.pl będzie wyłączony i nie będzie możliwości logowania do klastra wykorzystując ten adres.
Od dnia 20.10.2017 dostęp do klastra będzie możliwy na adresach:
blueocean.p.lodz.pl
bo.p.lodz.pl

 

15.09.2017
Blokowanie usuwania współdzielonych danych użytkowników (/opt/SCRATCH). Zabezpieczenie oparte o nadanie uprawnienia "Sticky bit" we wpółdzielonych katalogach: /opt/SCRATCH i podkatalogach.

 

5.09.2017
Aktualizacja oprogramowania do obliczeń statystycznych "R" do wersji 3.4.1. Więcej na stronie oprogramowania: "Środowisko obliczeń statystycznych "R""

 

22.12.2016

Aktualizacja całego środowiska rozproszonego systemu plików została zakończona.
Wprowadzone zmiany zapewniły przyrost wydajności realizowanych operacji wejścia/wyjścia (I/O) w przestrzeniach składowania klastra Blueocean oraz podniosły poziom bezpieczeństwa środowiska składowania danych.

Poniższy przykład testu obrazuje o jakim przyroście wydajności zapisu możemy mówić po aktualizacji:

Zapis danych w klastrze:

Przed aktualizacją:
dd if=/dev/zero of=~/testfile bs=16k count=16384
16384+0 records in
16384+0 records out
268435456 bytes (268 MB) copied, 80,0032 s, 3,4 MB/s

Po aktualizacji:
dd if=/dev/zero of=./testfile bs=16k count=16384
16384+0 przeczytanych recordów
16384+0 zapisanych recordów
skopiowane 268435456 bajtów (268 MB), 2,31166 s, 116 MB/s

Przykład wskazuje na 34 krotne zwiększenie wydajności zapisu.

 

31.08.2016 przeprowadzono aktualizację serwera zarządzającego rozproszonym systemem plików tj. przestrzenią składowania plików.
Nowa wersja niesie ze sobą szereg usprawnień, funkcjonalności, a szczególnie podnosi wydajność środowiska. Aktualizacja pozwoliła na wdrożenie w środowisku technologii wspierających proces transmisji danych jak:  agregacja połączeń, obsługę pakietów Jumbo Frames (mtu 9000).

Podsumowanie aktualizacji klastra Blueocean

W dniu 17.1.2014 zakończyliśmy etap testów będący następstwem uaktualnienia klastra Blueocean do nowej wersji. Większość zasobów starej odsłony klastra została już przeniesiona do wersji nowej, pozostała część oczekuje na zakończenie uruchomionych zadań. Proces migracji ze starego klastra będzie jeszcze trwał (tak długo jak długo będą trwały prowadzone obliczenia), jednak nie będzie to miało wpływu na działanie nowej wersji klastra. Poniżej przedstawiamy zmiany które udało się zrealizować.
 

Zmiany i nowe możliwości klastra Blueocean:

  • Aktualizacja systemów operacyjnych środowiska klastra Blueocean. Dzięki aktualizacji systemów operacyjnych(jądra systemu) użytkownicy klastra będą mieli dostęp do nowych wersji oprogramowania i bibliotek systemowych. Ponadto nowe wersje pozbawione są wielu błędów co pozwoli uzyskać większa stabilność, a zastosowanie nowych rozwiązań poprawi wydajność systemów,
  • Instalacja nowego oraz aktualizacja dotychczasowego oprogramowania użytkowego np.: „Medea Vasp”, ”R Project v3.0.2”, „VirtualGL (3D rendering)”, „TurboVNC”,
  • Przeniesienie infrastruktury zarządzającej klastrem do środowisk wirtualnych. Przejście do środowiska wirtualnego powinno zaowocować zwiększeniem niezawodności i elastyczności środowiska,
  • Dostęp do środowiska graficznego klastra, który umożliwi wizualizację prowadzonych prac.
  • Zdalny rendering modeli 3D, dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie przetwarzanie obiektów 3D bezpośrednio w zasobach klastra,
  • Umożliwienie prowadzenia obliczeń wykorzystujących technologię GPU CUDA, Rozbudowa środowiska o karty graficzne wykorzystujące tą technologię. Potencjalny znaczny przyrost prędkości obliczeń,
  • Scentralizowanie systemu uwierzytelniania różnych dystrybucji/nodów klastra. Ujednolicenie sposobu logowania, zmieni system uwierzytelnienia na prostszy w użytkowaniu i bezpieczniejszy,
  • Rozbudowanie zasobów klastra przez włączenie zasobów pochodzących z innych niż CK jednostek PŁ, jako początek integracji środowisk obliczeniowych w jedno spójne środowisko obliczeniowe PŁ. Dzięki nawiązaniu współpracy z ośrodkami: Katedrą Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych, Fabryką Inżynierów XXI wieku, Międzyresortowym Instytutem Techniki Radiacyjnej (MITR), które wyraziły zgodę na współużytkowanie części swoich zasobów w ramach klastra Blueocean, powstaje spójne środowisko obliczeniowe dysponujące większą mocą oraz posiadające szereg nowych funkcjonalności. Dalsze rozmowy z kolejnymi ośrodkami PŁ są prowadzone, mamy nadzieję na szybką finalizację uzgodnień oraz zwiększenie możliwości środowiska klastra Blueocean,
  • Większa i bardziej wydajna przestrzeni składowania. Powodem rozbudowy była szybko kurcząca się przestrzeń przeznaczona na wyniki prowadzonych obliczeń. Rozbudowa powinna umożliwić przechowywanie wyników obliczeń, z którymi praca nie była dotychczas możliwa.