Blokada portów SSH/22 i RDP/3389

Nieustannie rejestrujemy dużą liczbę połączeń, skierowanych do Uczelnianej Sieci Komputerowej, na usługi TCP SSH/22 i TCP RDP/3389, co wskazuje na nieuprawnione próby przełamania zabezpieczeń i logowania do zasobów naszej sieci.

W związku z tym z dniem 01.02.2018 wprowadzona zostanie blokada połączeń spoza sieci uczelnianej na porty docelowe TCP/22 oraz TCP/3389, związane ze zdalnym terminalem SSH oraz ze zdalną konsolą Windows RDP. Działanie to ma na celu ochronę danych Politechniki Łódzkiej przed nieuprawnionym przejęciem.

Jednocześnie informujemy, że dostęp do serwisów SSH lub RDP jest w dalszym ciągu możliwy spoza sieci uczelnianej po uprzednim zestawieniu połączenia VPN (instrukcja zestawienia tunelu VPN do USK znajduje się: https://ck.p.lodz.pl/vpn ).