Planowane postępowania

Planowane (wstępne) terminy wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień objętych zbiorczym systemem zakupów.

Rodziaj zamówienia postępowanie
usługi w zakresie oprogramowania

09.09.2016 (oprogramowanie antywirusowe)