Grupa Utrzymania i Rozwoju Usług

Obsługa aplikacji Lex

Lex Omega jest to system informacji prawnej zapewniający użytkownikowi dostęp do aktów prawnych publikowanych zarówno w Dz. U. i M.P., tekstów aktów prawnych z dzienników resortowych jak i do tekstów aktów prawa miejscowego, a nawet samych projektów ustaw. LEX Omega to również orzeczenia publikowane w takich zbiorach jak: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSAiWSA, OTK, zbiorach z orzecznictwem podatkowym, administracyjnym i inne. Program dysponuje obszerną bibliografią prawniczą zawierającą metryki publikacji zamieszczonych w 52 czasopismach prawniczych, egzemplarzach książkowych oraz Polską Bibliografię PAN z zapisami bibliograficznymi z lat 1976-2010 przygotowanymi przez specjalistów z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Scentralizowane zakupy oprogramowania

Zakupy oprogramowania w Centrum Komputerowym prowadzone są zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2009 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 17 września 2009.

Realizacja zakupów odbywa się poprzez prowadzenie postępowań przetargowych w oparciu o zbiorczy roczny plan zamówień publicznych.

Zakupami realizowanymi przez Centrum Komputerowe objęte są działy administracji rektorskiej i kanclerskiej. Fakultatywnie są także realizowane dla pozostałych jednostek Uczelni.

System antywirusowy

Serwer programu antywirusowego zakupionego dla Politechniki Łódzkiej w przetargu zbiorczym organizowanym corocznie przez Centrum Komputerowe. Aktualnie wykorzystywanym oprogramowaniem antywirusowym jest program ESET Smart Security Business Edition. Serwer programu antywirusowego umożliwia aktualizację bazy wirusów w obrębie wewnętrznej sieci uczelnianej oraz tworzenie bezobsługowych instalatorów oprogramowania antywirusowego działających w ramach wykupionej licencji.

Strony