Multimedialne know-how

Multimedia (łac. multum + medium) – media, stanowiące połączenie kilku różnych form przekazu informacji (np. tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji.

Jeśli potrzebujesz zaprojektować nowoczesną instalację multimedialną w auli lub sali konferencyjnej, organizujesz konferencję i nie wiesz jak atrakcyjnie zaprezentować materiały multimedialne, zadzwoń do nas.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu bierzemy czynny udział w parach projektowych oraz konsultacjach projektów prowadzonych na uczelni pod kątem spójności i innowacyjności infrastruktury audiowizualnej, multimedialnej i monitoringu (m.in. sala kinowo-widowiskowa, sala senatu, wozownia, Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne, aula F-10 FTiMS).

 

DANE KONTAKTOWE: 

Centrum Multimedialne Politechniki Łódzkiej 
Budynek Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, 
ul. Stefana Żeromskiego 116, budynek A33, wejście A, II piętro

tel. 42 638 37 20 (z sieci PŁ 83720)
E-mail: office[@]cm.p.lodz.pl,