PLATON

Bezpieczny bezprzewodowy Internet

Założeniem projektu eduroam jest umożliwienie użytkownikom uzyskania połączenia do sieci bezprzewodowej na terenie dowolnej instytucji biorącej udział w projekcie. Użytkownik korzysta przy tym z ustawień uwierzytelniania do sieci ze swojej macierzystej instytucji, a zatem nie wymaga każdorazowej zmiany konfiguracji połączenia.

Klaster obliczeniowy PLATON (Blueocean)

Usługa HPC realizowana w Centrum Komputerowym Politechniki Łódzkiej pełni rolę narzędzia wspierającego naukę oraz dydaktykę. Celem nadrzędnym jest umożliwienie doktorantom oraz pracownikom naukowym rozwoju intelektualnego polegającego na prowadzeniu zaawansowanych obliczeń wsadowych na klastrze komputerowym w wielu równorzędnych środowiskach programistycznych - Matlab, Jaguar, JDK, Intel Cluster Studio, Gaussian, Gamess, Ansys, QT, Project R. Uruchomiony do celów dydaktyczno-obliczeniowych klaster komputerowy o nazwie "blueocean" pracuje z zainstalowanym system kolejkowy Sun Grid Engine (SGE) ze zintegrowanym środowiskiem umożliwiającym równoległe wykonywanie zadań na wielu jednostakach obliczeniowych: mpich2

Laboratoria i aplikacje PLATON

Oferujemy użytkownikom ze środowisk akademickich i badawczych dostęp do specyficznych aplikacji oraz maszyn wirtualnych:

  • zdalną pracę z aplikacjami graficznymi w środowisku MS Windows - zarówno dla pojedyńczego użytkownika jak i dla grupy studentów
  • uruchamianie na żądanie maszyn wirtualnych ( MS Windows oraz Linux ) stanowiących dedykowane środowisko pracy użytkownika
  • możliwość zestawienia wirtualnego laboratorium na potrzeby danego użytkownika lub grupy użytkowników korzystających z określonych aplikacji.

Strony