Jak udostępnić skrzynkę pocztową innej osobie? Polecamy nową instrukcję użytkownika

Na każde konto jednostki (nie tylko na personalne konto pracownicze) powinna móc się zalogować tylko jedna osoba. Często jednak występuje potrzeba, żeby pocztę jednostki obsługiwało więcej osób.

Jak to zrobić przedstawiamy na przykładzie.