Sierpień 2013

Zaplanowane prace modernizacyjne SPE

W dniach 30.08 - 01.09.2013 (ostatni weekend sierpnia) prowadzone będą prace modernizacyjne na serwerach Systemu Poczty Elektronicznej (SPE PŁ)
W podanych dniach dostęp do poczty uczelnianej nie będzie możliwy. Prace rozpoczną się w piątek 30.08 o godzinie 15.30 i potrwają do późnych godzin w niedzielę. W poniedziałek poczta będzie już normalnie funkcjonować.

Szczegółowe informacje o przebiegu prac zamieszczać będziemy na stronie informacyjnej Centrum Komputerowego pod adresem http://ck.p.lodz.pl

Uwaga! Dostęp do poczty od 30.08.2013 godz. 15:30 do poniedziałku rano jest wyłączony.