Informacja dotycząca awarii infrastruktury informatycznej w dniu 25.03.2015

Info: 

W środę 25.03.2015 obserwowali Państwo skutki awarii której początek nastąpił 24.03.2015 o godzinie 21:54. Główne urządzenie służące do składowania danych zaczęło wykazywać zachowania niezgodne z jego specyfikacją techniczną co spowodowało utratę dostępu do niektórych danych. W efekcie stosowane zabezpieczenia np. systemy RAID lub zwielokrotnienie zasobów nie były w stanie zapobiec awarii.

W nocy podejmowaliśmy działania mające na celu minimalizację wpływu i ewentualnych strat. Niestety około godziny 9 rano dnia 25.03.2015 skala awarii zwiększyła się i dotknęła miejsca składowania danych poczty w domenie @p.lodz.pl.

Od tego momentu nasze działania przebiegały w sposób dwutorowy. Z jednej strony uruchomiliśmy procedury odtwarzania danych pocztowych z kopii bezpieczeństwa (niestety ze względu na bardzo duże ilości danych wiedzieliśmy że odtwarzanie będzie długotrwałe). Z drugiej strony wraz ze wsparciem technicznym dostawców sprzętu prowadziliśmy prace zmierzające do usunięcia awarii i odzyskania aktualnych danych pocztowych. W okolicy godziny 13:00 mieliśmy pewność, że odtworzenie danych będzie możliwe. Przed godziną 15:00 uruchomiliśmy wszystkie systemy bez utraty danych. Żadne wiadomości nie zostały utracone, a wszystkie których dostarczenie wcześniej nie było możliwe zostały dostarczone do skrzynek.

Prace w ramach awarii zostały zakończone wyłączeniem z użytkowania wiekowego i coraz bardziej nieprzewidywalnego urządzenia. Było to możliwe dzięki uruchomieniu nowego systemu składowania, którego proces zakupu i wdrożenia prowadziliśmy od czasu poprzedniej awarii. Planowany przypadający na początek kwietnia proces uruchomienia nowego systemu składowania został przyspieszony i przeprowadzony w trakcie trwania bieżącej awarii. Dzięki czemu dodatkowe, przerwy techniczne nie będą konieczne.

Za zaistniałe niedogodności w użytkowaniu naszych usług serdecznie przepraszamy.

Seweryn Sitarski
Zakład Systemów Informatycznych CK PŁ

Instrukcja zmiany kodowania znaków w programie Outlook wymagana do poprawnej obsługi stopki

Info: 

Z inicjatywy Działu Promocji, od niedawna do wszystkich listów wysyłanych z naszego systemu pocztowego dołączana jest okolicznościowa stopka. Składa się ona z grafiki przypominającej o 70-leciu naszej uczelni oraz z krótkiego tekstu dotyczącego prywatności informacji.

Zauważyliśmy, że w przypadku wysyłania listów z programu pocztowego Microsoft Outlook tekst ten może mieć nieprawidłowo wyświetlane polskie litery (ą, ć, ę, ...)

Przedstawiamy krótką instrukcję, jak w łatwy sposób obejść tę niedogodność Outlooka.

UWAGA na phishing – wyłudzenia danych przez e-mail

Info: 

Pojawiają się kolejne mutacje phishingu skierowanego do klientów banku PKO BP, korzystających z usługi iPKO. Są to listy, w których są Państwo proszę o podanie swoich danych dostępowych albo skorzystanie z odnośnika aby zalogować się na swoje konto.

Nigdy tego Państwo nie róbcie, bo w ten sposób oszuści próbują zabrać Państwa pieniądze!!!

Dlatego, prosimy nie klikać na linki w mailach niewiadomego pochodzenia, oraz NIGDY nie podawać swoich loginów, haseł ani kodów jednorazowych. Dotyczy to nie tylko kont bankowych ale również pocztowych.

Takie próby oszustwa pojawiają się wciąż w nowych wersjach. Przeciwko ostatniej nasz system już zabezpieczyliśmy, ale jest tylko kwestią czasu, kiedy pojawi się następna. Bądźmy czujni, tu chodzi o nasze pieniądze!

Powiększenie pracowniczych kont SPE

Info: 

Informujemy, że w dniu 10 grudnia dokonaliśmy kolejnego powiększenia rozmiaru pracowniczych kont pocztowych SPE (domena @p.lodz.pl) do 2,5 GB (o 500 MB).

Przypominamy też, że skrzynki pocztowe INFO (domena @info.p.lodz.pl) zostały zwiększone we wrześniu do 2 GB.

Ewentualne dalsze zwiększenie rozmiaru kont uzależnione jest od możliwości rozbudowy naszej infrastruktury przechowywania danych i tworzenia kopii zapasowych.