Zamówienia na program antywirusowy (do 25 lipca)

Info: 

Szanowni Państwo,

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa danych, Centrum Komputerowe planuje przeprowadzić postępowanie przetargowe na zakup programu antywirusowego dla Politechniki Łódzkiej. Aktualny okres ochrony antywirusowej wynosi jeden rok kalendarzowy liczony od daty uzyskania licencji zbiorczej i kończy się w dniu 09.10.2014.

Zainteresowane strony prosimy o złożenie do 25 lipca, wypełnionych i podpisanych wniosków. Formularz zamówienia dostępny jest pod adresem http://ck.p.lodz.pl/sites/default/files/files/CKPL_zobowiazanie_oprogram...

Poniżej zamieszczam link do listy jednostek posiadających aktualne licencje na program antywirusowy NOD32 (ESET ENDPOINT SECURITY). http://ck.p.lodz.pl/strony/antywirus

Jednostki, które nie złożą aktualnego zamówienia nie zostaną uwzględnione w przetargu.

Powiększenie pracowniczych kont SPE

Info: 

Informujemy, że w dniu 10 grudnia dokonaliśmy kolejnego powiększenia rozmiaru pracowniczych kont pocztowych SPE (domena @p.lodz.pl) do 2,5 GB (o 500 MB).

Przypominamy też, że skrzynki pocztowe INFO (domena @info.p.lodz.pl) zostały zwiększone we wrześniu do 2 GB.

Ewentualne dalsze zwiększenie rozmiaru kont uzależnione jest od możliwości rozbudowy naszej infrastruktury przechowywania danych i tworzenia kopii zapasowych.