System Poczty Elektronicznej

Konta pracownicze powiększone do 3 GB

Z początkiem października 2014 pracownicze konta pocztowe zostały powiększone do 3 GB. Otrzymali Państwo do wykorzystania kolejne 500 MB.

Logowanie do poczty pracowniczej (SPE)
 Adresy: @p.lodz.pl; @adm.p.lodz.pl;
 @info.p.lodz.pl; @guest.p.lodz.pl;

Przydatne informacje

InformacjeDla użytkowników domeny @p.lodz.pl udostępniona została zakładka o nazwie „Kurier”.
Uruchamia ona narzędzie do przesyłania plików o dużych rozmiarach. Stanowi ono rozszerzenie możliwości SPE, choć nie jest jego integralną częścią.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat nowej usługi dostępne są pod adresem http://ck.p.lodz.pl/strony/kurier
Zapraszamy do korzystania z nowej usługi.

 


Z powodu wejścia projektu jednego logowania (CAS) w fazę testów końcowych, nazwa serwisu „katalogaplikacji.p.lodz.pl” zostaje zamieniona na „virtul.p.lodz.pl”. Jest to zmiana niezależna od systemu poczty elektronicznej (SPE), ale w sposób oczywisty go dotyczy.


W związku z uruchomieniem mechanizmu wspólnego logowania do systemów informatycznych PŁ, informujemy, że ujednolicamy sposób dostępu do usługi poczty elektronicznej SPE. Od października 2013 adres poczta.p.lodz.pl wskazuje na stronę logowania Centralnego Systemu Uwierzytelniania. Po wylogowaniu z panelu poczty są Państwo automatycznie przenoszeni na stronę usługi poczty, czyli na adres http://ck.p.lodz.pl/uslugi/poczta.

Adres poczta2011.p.lodz.pl od początku 2014 roku nie jest już poprawnym adresem logowania się do poczty.


W związku z licznymi pytaniami od Państwa, które pojawiły się po przeprowadzonej aktualizacji systemu poczty SPE, przygotowaliśmy zestaw najczęściej zadawanych pytań. Sukcesywnie będziemy dodawć rozwiązania na pojawiające się niejasności lub problemy z użytkowaniem nowego panelu poczty SPE. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym materiałem.


UWAGA:

DLACZEGO LOGUJĄC SIĘ DO POCZTY SPE POJAWIA SIĘ OKNO CENTRALNEGO SYSTEMU UWIERZYTELNIANIA?
Usługa poczty elektronicznej SPE, decyzją Władz Uczelni, została dołączona do mechanizmu wspólnego logowania do systemów informatycznych PŁ, w związku z tym logowanie do poczty odbywa się teraz poprzez usługę Centralnego Systemu Uwierzytelniania. Sukcesywnie  tym mechanizmem logowania będą łączone pozostałe usługi informatyczne w PŁ (tj. WIKAMP, Portal pracowniczy, Webdziekanat, itp.).
 

Po włączeniu wspólnego mechanizmu logowania, mogły pojawić się problemy z podłączeniem do usługi poczty SPE. Nie są to jednak problemy wynikające z błędnego działania usługi poczty, a są one wynikiem działania mechanizmu weryfikacji poprawnego logowania w Systemie Centralnego Uwierzytelaniania. Teraz to właśnie ten system sprawdza czy nasze konta są aktywne, czy wprowadzane hasło jest poprawne. To System Centralnego Uwierzytelniania stoi na straży bezpieczeństwa do systemów, a nie sam system poczty.

 

CO ZROBIĆ, JEŚLI NIE PAMIĘTAJĄ PAŃSTWO SWOJEGO HASŁA DO POCZTY?
Prosimy o udanie się bezpośrednio do siedziby BOK CK (budynek A5, ul. Wólczańska 175 - 1 piętro, obok sekretariatu CK) z dowodem tożsamości. Można udać się tam bezpośrednio, bez konieczności potwierdzania wizyty przez telefon lub mailem. Alternatywnie, można poprosić o pomoc swojego administratora lokalnego.

 

Modernizacja SPE

W dniach 30.08-01.09.2013 zostały przeprowadzone prace mające na celu zmodernizowanie Systemu Poczty Elektronicznej PŁ.

Prace objęły uaktualnienie systemu pracy grupowej SPE oraz systemów operacyjnych na wszystkich serwerach obsługujących SPE.

Przeprowadzona modernizacja wprowadziła następujące zmiany:

- nowa metoda uwierzytelniania, tzw. CAS, zapewniająca pojedyncze logowanie do wielu systemów informatycznych w PŁ, takich jak SPE i Webdziekanat

- zmiana panelu WWW odbioru poczty na nową wersję (niezbędna dla współpracy z najnowszymi wersjami przeglądarek)

- aktualizacja oprogramowania systemu współpracy do najnowszej wersji (co umożliwi dalsze rozszerzanie możliwości SPE)

- zwiększenie zasobów sprzętowych serwerów (co powinno zwiększyć stabilność SPE w okresach wyjątkowo dużego ruchu poczty)

Sposób korzystania z poczty generalnie pozostał niezmieniony, choć zmianie uległa forma panelu WWW. Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany przyjmiecie Państwo przychylnie. W razie pytań i dostrzeżonych kłopotów, prosimy o zgłaszanie ich na BOK

 

Kontakt

 

Wszelkie sprawy związane z obsługą kont pocztowych pracownicy PŁ załatwiają poprzez:

Biuro Obsługi Klienta CK (BOK CK) – e-mail: bok@p.lodz.pl lub tel. 28 99