System Poczty Elektronicznej

Wybrane statystyki antyspamowe:
Logowanie do poczty pracowniczej (SPE)
 Adresy: @p.lodz.pl; @adm.p.lodz.pl;
 @info.p.lodz.pl; @guest.p.lodz.pl;

Przydatne informacje Wybrane statystyki antyspamowe

 


Zakładka "zadania" w panelu poczty na WWW

Przypominamy, że w naszym panelu pocztowym istnieje możliwość skorzystania z funkcjonalności zarządzania osobistymi zadaniami. Możliwe jest tworzenie zadań, określania ich terminu zakończenia oraz oznaczanie stopnia ich rozwiązania.


Uwaga na kolejny niebezpieczny spam z wirusem

Ostatnio obserwujemy duża liczbę listów zawierających próby wymuszenia pobrania i uruchomienia zawirusowanego pliku. Efektem może być zaszyfrowanie dysków naszego komputera, w tym dysków sieciowych.

Listy wyglądają tak jakby przesyłała je Poczta Polska, ale to oczywiście nieprawda! List zawiera kilka dość oczywistych bzdur, ale przede wszystkim zawiera odnośniki do serwera z zawirusowanym plikiem. Przykład takiego odnośnika to: http://oceanvenus.com/sys1em/logs/OH2gfdaFK48CjG.php?id=info@ p.lodz.pl

Po wpisaniu kodu „Captcha” pobierany jest plik zip zawierający wirusa w formacie exe.

Nie dajmy się nabrać na tego typu listy.

Zawartość przykładowego listu może wyglądać tak:

                 Informacja z dnia: 24.06.2015, Marcin Wilk


Konta w domenie INFO powiększone do 3 GB

Informujemy, że konta pocztowe w domenie @info.p.lodz.pl zostały powiększone do 3 GB.
Przypominamy, że konta w tej domenie mogą być tworzone np. z przeznaczniem na oficjalne skrzynki kontaktowe konferencji organizowanych przez PŁ.


Informacje


Dla użytkowników domeny @p.lodz.pl udostępniona została zakładka o nazwie „Kurier”.
Uruchamia ona narzędzie do przesyłania plików o dużych rozmiarach. Stanowi ono rozszerzenie możliwości SPE, choć nie jest jego integralną częścią.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat nowej usługi dostępne są pod adresem http://ck.p.lodz.pl/strony/kurier
Zapraszamy do korzystania z tej usługi.


Dlaczego logując się do poczty SPE pojawia się okno centralnego systemu uwierzytelniania?

Usługa poczty elektronicznej SPE, decyzją Władz Uczelni, została dołączona do mechanizmu wspólnego logowania do systemów informatycznych PŁ, w związku z tym logowanie do poczty odbywa się teraz poprzez usługę Centralnego Systemu Uwierzytelniania. Sukcesywnie  tym mechanizmem logowania będą łączone pozostałe usługi informatyczne w PŁ (tj. WIKAMP, Portal pracowniczy, Webdziekanat, itp.).
Po włączeniu wspólnego mechanizmu logowania, mogły pojawić się problemy z podłączeniem do usługi poczty SPE. Nie są to jednak problemy wynikające z błędnego działania usługi poczty, a są one wynikiem działania mechanizmu weryfikacji poprawnego logowania w Systemie Centralnego Uwierzytelaniania. Teraz to właśnie ten system sprawdza czy nasze konta są aktywne, czy wprowadzane hasło jest poprawne. To System Centralnego Uwierzytelniania stoi na straży bezpieczeństwa do systemów, a nie sam system poczty.

Co zrobić, jeśli nie pamiętają Państwo swojego hasła do poczty?

Prosimy o udanie się bezpośrednio do siedziby BOK CK (budynek A5, ul. Wólczańska 175 - 1 piętro, obok sekretariatu CK) z dowodem tożsamości. Można udać się tam bezpośrednio, bez konieczności potwierdzania wizyty przez telefon lub mailem. Alternatywnie, można poprosić o pomoc swojego administratora lokalnego.


Kontakt

Wszelkie sprawy związane z obsługą kont pocztowych pracownicy PŁ załatwiają poprzez:

Biuro Obsługi Klienta CK (BOK CK) – e-mail: bok@p.lodz.pl lub tel. 28 99