System Poczty Elektronicznej

Informacja dotycząca awarii infrastruktury informatycznej w dniu 25.03.2015

W środę 25.03.2015 obserwowali Państwo skutki awarii której początek nastąpił 24.03.2015 o godzinie 21:54. Główne urządzenie służące do składowania danych zaczęło wykazywać zachowania niezgodne z jego specyfikacją techniczną co spowodowało utratę dostępu do niektórych danych. W efekcie stosowane zabezpieczenia np. systemy RAID lub zwielokrotnienie zasobów nie były w stanie zapobiec awarii.

W nocy podejmowaliśmy działania mające na celu minimalizację wpływu i ewentualnych strat. Niestety około godziny 9 rano dnia 25.03.2015 skala awarii zwiększyła się i dotknęła miejsca składowania danych poczty w domenie @p.lodz.pl.

Od tego momentu nasze działania przebiegały w sposób dwutorowy. Z jednej strony uruchomiliśmy procedury odtwarzania danych pocztowych z kopii bezpieczeństwa (niestety ze względu na bardzo duże ilości danych wiedzieliśmy że odtwarzanie będzie długotrwałe). Z drugiej strony wraz ze wsparciem technicznym dostawców sprzętu prowadziliśmy prace zmierzające do usunięcia awarii i odzyskania aktualnych danych pocztowych. W okolicy godziny 13:00 mieliśmy pewność, że odtworzenie danych będzie możliwe. Przed godziną 15:00 uruchomiliśmy wszystkie systemy bez utraty danych. Żadne wiadomości nie zostały utracone, a wszystkie których dostarczenie wcześniej nie było możliwe zostały dostarczone do skrzynek.

Prace w ramach awarii zostały zakończone wyłączeniem z użytkowania wiekowego i coraz bardziej nieprzewidywalnego urządzenia. Było to możliwe dzięki uruchomieniu nowego systemu składowania, którego proces zakupu i wdrożenia prowadziliśmy od czasu poprzedniej awarii. Planowany przypadający na początek kwietnia proces uruchomienia nowego systemu składowania został przyspieszony i przeprowadzony w trakcie trwania bieżącej awarii. Dzięki czemu dodatkowe, przerwy techniczne nie będą konieczne.

Za zaistniałe niedogodności w użytkowaniu naszych usług serdecznie przepraszamy.

Seweryn Sitarski
Zakład Systemów Informatycznych CK PŁ


 

Wybrane statystyki antyspamowe:
Logowanie do poczty pracowniczej (SPE)
 Adresy: @p.lodz.pl; @adm.p.lodz.pl;
 @info.p.lodz.pl; @guest.p.lodz.pl;

Przydatne informacje Wybrane statystyki antyspamowe

Informacje


Dla użytkowników domeny @p.lodz.pl udostępniona została zakładka o nazwie „Kurier”.
Uruchamia ona narzędzie do przesyłania plików o dużych rozmiarach. Stanowi ono rozszerzenie możliwości SPE, choć nie jest jego integralną częścią.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat nowej usługi dostępne są pod adresem http://ck.p.lodz.pl/strony/kurier
Zapraszamy do korzystania z tej usługi.


Dlaczego logując się do poczty SPE pojawia się okno centralnego systemu uwierzytelniania?

Usługa poczty elektronicznej SPE, decyzją Władz Uczelni, została dołączona do mechanizmu wspólnego logowania do systemów informatycznych PŁ, w związku z tym logowanie do poczty odbywa się teraz poprzez usługę Centralnego Systemu Uwierzytelniania. Sukcesywnie  tym mechanizmem logowania będą łączone pozostałe usługi informatyczne w PŁ (tj. WIKAMP, Portal pracowniczy, Webdziekanat, itp.).
Po włączeniu wspólnego mechanizmu logowania, mogły pojawić się problemy z podłączeniem do usługi poczty SPE. Nie są to jednak problemy wynikające z błędnego działania usługi poczty, a są one wynikiem działania mechanizmu weryfikacji poprawnego logowania w Systemie Centralnego Uwierzytelaniania. Teraz to właśnie ten system sprawdza czy nasze konta są aktywne, czy wprowadzane hasło jest poprawne. To System Centralnego Uwierzytelniania stoi na straży bezpieczeństwa do systemów, a nie sam system poczty.

Co zrobić, jeśli nie pamiętają Państwo swojego hasła do poczty?

Prosimy o udanie się bezpośrednio do siedziby BOK CK (budynek A5, ul. Wólczańska 175 - 1 piętro, obok sekretariatu CK) z dowodem tożsamości. Można udać się tam bezpośrednio, bez konieczności potwierdzania wizyty przez telefon lub mailem. Alternatywnie, można poprosić o pomoc swojego administratora lokalnego.


Kontakt

Wszelkie sprawy związane z obsługą kont pocztowych pracownicy PŁ załatwiają poprzez:

Biuro Obsługi Klienta CK (BOK CK) – e-mail: bok@p.lodz.pl lub tel. 28 99