Zakład Uczelnianej Sieci Komputerowej

Zadania zakładu

 • Budowa, eksploatacja i zarządzanie Uczelnianą Siecią Komputerową PŁ (USK) oraz obsługa istniejącego połączenia USK z Miejską Siecią Komputerową LODMAN, krajową akademicką siecią komputerową PIONIER oraz z światową siecią Internet.
 • Eksploatacja i rozbudowa Uczelnianej Sieci Szkieletowej (USS): światłowodowej sieci optycznej wraz z infrastrukturą węzłów i urządzeniami szerokopasmowej transmisji danych cyfrowych.
 • Utrzymywanie i rozwój laboratoriów umożliwiających poszerzenie oferty usług dydaktycznych oraz szkoleń w dziedzinach sieci komputerowych i „inteligentnego” budynku (laboratorium EIB/KNX).
 • Koordynacja rozbudowy lokalnych sieci komputerowych jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie dołączania do USK.
 • Opiniowanie dokumentacji projektowej dotyczącej obiektów PŁ w zakresie infrastruktury Uczelnianej Sieci Komputerowej (USK) oraz lokalnych sieci komputerowych podłączonych do USK, zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2009 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie gospodarowania nieruchomościami Politechniki Łódzkiej.
 • Rozwój centralnego systemu uwierzytelniania pracowników i studentów PŁ.
 • Eksploatacja pilotażowej instalacji usługi telefonii IP (Voice over IP) w oparciu o zasoby telekomunikacyjne Centrum.
 • Administrowanie lokalnych sieci komputerowych (LAN) administracji rektorskiej, kanclerskiej i dziekańskiej.
 • Zbiorcze zakupy oprogramowania systemowego i narzędziowego realizowane na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni.
 • Zakupy sprzętu komputerowego dla działów administracji rektorskiej i kanclerskiej oraz innych jednostek uczelni, zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych obowiązującym w Uczelni.
 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez organizację i udział w konferencjach naukowych, seminariach warsztatach i szkoleniach z dziedziny infrastruktury i usług ICT.
 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie sieci komputerowych oraz formułowanie i realizowanie projektów informatycznych finansowanych ze źródeł własnych i zewnętrznych.

 

Adresy IP wykorzystywane w PŁ:

 
Adresy publiczne:
212.51.207.0/24
212.51.208.0/20
212.191.76.0/22
212.191.84.0/22
212.191.88.0/22
212.191.92.0/23
 
Ponadto w obrębie kampusu rutowane są klasy prywatne:
192.168.x.x/24 - część z tych adresów używana jest przez wewnętrzne serwery usług, także używanie tych klas w wewnętrznych sieciach LAN może powodować problemy.
 
Ponadto część klientów sieci w obrębie kampusu może być widziana z adresami prywatnymi z klas:
172.17.x.x/24
172.18.x.x/24
172.20.x.x/24
 
Do wewnętrznych sieci LAN zalecamy używanie sieci z klas 10.x.x.x/8 - nie powinny one powodować konfliktów z klientami ani serwerami sieci kampusowej.