Backup i Archiwizacja

Bezpieczeństwo danych stanowi w dzisiejszych czasach istotny element sprawnego funkcjonowania jednostki posiłkującej się danymi w formie elektronicznej. Dlatego też, tak ważnym elementem usług informatycznych świadczonych przez Centrum Komputerowe jest zabezpieczenie danych systematycznymi kopiami zapasowymi oraz archiwizowaniem. Usługa umożliwia długotrwałe, czasami kilkuletnie przechowywanie danych w bezpiecznej przestrzeni składowania.

Usługa składa się z następujących wariantów:

W języku polskim często używa się zamiennie określeń "backup" i "archiwizacja" , jednak nie jest to właściwa praktyka bowiem obydwa pojęcia dotyczą różnych zagadnień. 

Kopia bezpieczeństwa zwana potocznie backupem, jest duplikatem pojedynczego pliku, zbioru plików, programów czy nawet całego dysku twardego (tzw. obraz dysku), stworzonym ze względów bezpieczeństwa na wypadek zniszczenia oryginału. Zatem kopia bezpieczeństwa to zestaw danych, które mają służyć do przywrócenia oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia.  Systematyczne tworzenie kopii zapasowych jest bez wątpienia najskuteczniejszym sposobem ochrony plików przed ich utratą. 

 

Natomiast  archiwizacja danych jest  czynnością polegającą na przeniesieniu danych w inne miejsce składowania i przechowywaniu ich w długim okresie czasu. Najczęściej wykonywana jest ze względów ekonomicznych jako przeniesienie części starych i rzadko przetwarzanych danych na wolniejsze i mniej dostępne, ale tańsze nośniki (twarde dyski o mniejszej pojemności, taśmy lub dyski optyczne). Dane archiwalne nie są wykorzystywane w procesie przywracania systemu po awarii. Archiwizację poleca się wykonywać w regularnych odstępach czasu, które uzależnione są od tego jak ważne są archiwizowane dane. 

 

Z kolei kopia bezpieczeństwa maszyny wirtualnej jest to kopia migawkowa  maszyny wirtualnej. Kopia migawkowa jest „zamrożonym” w danej chwili obrazem przechowywanych danych. W skład  omawianej kopii wchodzi system operacyjny maszyny wirtualnej wraz z zawartymi danymi.