Spisy zdawczo-odbiorcze teczek studentów

Na chwilę obecną jest to główne okno modułu Archiwum.

Instrukcja do niego poniżej.