Obsługa wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów (SD-SR).