Kwaterowanie

W lutym 2016 r. oddane zostało do użytku nowe okna kwaterowania.

Okno to pozwala na większą kontrolę nad kwaterowaniem widzianym z punktu widzenia ogółu Domów Studenckich a nie tylko pojedynczego z nich.