Dyplomowanie

Instrukcje do tematów:


okno Dane osobowe -> zakładka Dyplom -> Komisja ds Obrony Pracy Zaliczeniowej.pdf
okno Dane osobowe -> zakładka Dyplom -> Obsługa dyplomowania ORPD
okno Dyplom - > zakładka Nr Dyplomu -> Obsługa dyplomowania ORPD