ZTN - Programy Kształcenia i Macierz Efektów.

Zespół Programistów CK realizuje dwa projekty uzupełniające dla aplikacji ZTN:

  • moduł podstawowy Programy Kształcenia
  • moduł uzupełniający Macierz Efektów


Poniżej do pobrania aktualne Instrukcje Użytkownika do tych modułów.