Eduroam

ZałącznikWielkość
Generowaniecertyfikatuosobistego.pdf248.55 KB

Założeniem projektu eduroam jest umożliwienie użytkownikowi uzyskania połączenia do sieci bezprzewodowej (lub rzadziej przewodowej) na terenie dowolnej instytucji biorącej udział w projekcie. Przy czym użytkownik korzysta z ustawień uwierzytelniania do sieci, ze swojej macierzystej instytucji. Uwierzytelnianie w sieci eduroam oparte jest o standard 802.1x. Sprawdzana jest przynależność użytkownika do danej grupy i na bazie tego otrzymuje on odpowiednie prawa dostępu. Transmisja podczas procesu uwierzytelniania jest szyfrowana i opierać się może o różne metody zależnie od przyjętej w danej instytucji polityki. Na Politechnice Łódzkiej korzystać będziemy przede wszystkim z metody opartej o certyfikat osobisty użytkownika.

Do podłączenia się do sieci eduroam na komputerze użytkownika należy:

- zainstalować certyfikat osobisty

- skonfigurować ustawienia dostępu do sieci - uwierzytelnianie i szyfrowanie (802.1x, WPA2)

- Korzystanie z usługi eduroam oznacza zgodę na przstrzeganie regulaminu: Regulamin dotyczący użytkowników(pdf)

W optymalnym przypadku użytkownik który ma poprawnie skonfigurowany dostęp do eduroam w swojej instytucji, będzie mógł podłączyć się do sieci w pozostałych instytucjach biorących udział w projekcie bez konieczności zmiany swoich ustawień logowania. Czasami konieczna będzie drobna zmiana parametrów szyfrowania połączenia - więcej szczegółów w dziale "Konfiguracja sieci Eduroam".

W latach 2009-2012r. usługa rozwijana była także w oparciu o projekt Platon (Platforma Obsługi Nauki) - http://www.platon.pionier.net.pl/. Dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Politechnika Łódzka zainstalowała 50 dodatkowych punktów dostępu do sieci bezprzewodowej, co znacząco rozszerzyło zasięg usługi eduroam na uczelni.

Jak uzyskać certyfikat?

Certyfikaty generujemy na stronie : https://sign.p.lodz.pl/  (instrukcja pobierania certyfikatu pdf)

Każdy student PŁ może wygenerować certyfikat osobisty na swój politechniczny adres e-mail (w domenie @edu.p.lodz.pl). Po pierwsze hasło do skrzynki edu.p.lodz.pl należy się udać do Biblioteki Głównej. Szczegóły procedury pozyskania hasła do kont studenckich dostępne są pod linkiem: https://edu.p.lodz.pl/hasla/