Warunki i zasady świadczenia usługi Kurier

 
 1. Pliki umieszczane są na serwerze na określony czas. Po upływie tego czasu (daty ważności pliku) jest on usuwany automatycznie z serwera.
 2. Pliki umieszczane na serwerze mają charakter poufny.
 3. Nie ma możliwości wyszukiwania i przeglądania plików innych użytkowników.
 4. Zabronione jest umieszczanie na serwerze plików:
  • będących przedmiotem praw autorskich, których dalsze rozpowszechnianie jest zabronione,
  • zawierających treści pornograficzne,
  • zawierających treści, których rozpowszechnianie narusza przepisy prawa,
  • zawierających informacje zastrzeżone, poufne, tajne oraz ściśle tajne zgodnie z definicją ustawy o ochronie danych niejawnych,
  • zawierających dane osobowe.  
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje dane przechowywane na serwerze.
 6. Usługa służy wyłącznie przesyłaniu plików (linków) w określonym czasie  i przechowywaniu plików przez określony czas.
 7. Centrum Komputerowe nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane treści oraz za utratę danych przechowywanych tymczasowo na serwerze, bez względu na przyczynę ich utracenia.