Pytania i odpowiedzi dla usługi kurier

Jak można wycofać plik który został wysłany?

 

Czy mogę wysłać naraz kilka osobnych plików?

Jeżeli mamy kilka plików do wysłania, to trzeba je najpierw spakować w jedną paczkę np. programem zip. Wówczas tak spakowane pliki można wysłać usługą kurier. Jeżeli nie chcemy pakować plików to każdy plik należy wysłać oddzielnie.

 

Czy mogę przesłać plik do kilku osób naraz?

Tak, można wysłać jeden plik do kilku osób naraz. Należy podać adresy e-mail osób do których chcemy przesłać plik oddzielając je ";" lub ","


Czy mogę przekazać żeton, do skorzystania z usługi Kurier, wielu osobom jednocześnie?

Tak, można wystawić żeton kilku osobom jednocześnie. Tak jak przy wysyłaniu pliku do wielu osób, należy podać adresy e-mail osób, którym wystawiamy żeton, pamiętając o znakach oddzielających te adresy tj. ";" lub ","

 

  Co się dzieje z plikiem po upływie czasu ważności?

Po upływie czasu ważności pliku, plik zostaje automatycznie skasowany z serwera przechowującego pliki i nie ma do niego już dostępu.

 

Jak można wycofać plik który został wysłany?

Jeżeli po wysłaniu pliku stwierdzimy, że chcemy go jednak wycofać, wówczas możemy taki plik skasować. Kasowanie wysłanych plików dokonuje się po naciśnięciu klawisza "Moje pliki". Tam znajduje się lista wysłanych przez nas plików. Po skasowaniu pliku, wysłany do adresata link będzie prowadził do strony z informacją , że plik został usunięty.