CMD - udziały dyskowe - rejestracja

Wniosek o przydzielenie udziału dyskowego w ramach Centralnego Magazynu Danych Wniosek ten powinna podpisać osoba, która będzie odpowiedzialna za dane przechowywane na udziale. Jej podpis pod wnioskiem jest niezbędny, nawet jeśli później ktoś inny będzie zajmować się administracją udziałem. 

Udział dyskowy
Na wstępie, aby pomóc Państwu w wyborze optymalnych parametrów udziału dyskowego, prosimy o krótki opis, w jaki sposób chcielibyście go Państwo wykorzystywać? Jaki rodzaj i ilość danych wchodziłyby w grę? Jak szybko mogłyby przyrastać? Szacunkowo, ile osób mogłoby aktywnie wgrywać na niego dane? Jeśli mielibyście Państwo wątpliwości, jak to opisać, prosimy o zaznaczenie opcji "proszę o dodatkowe konsultacje..." poniżej.

Do udziału dyskowego dostajemy się używając jego nazwy. Prosimy zaproponować taką nazwę - użyjemy jej o ile nie będzie już zajęta i będzie zgodna z ogólnymi zasadami nadawania nazw udziałom. Pole to można pozostawić puste, wówczas nazwę udziału przydzielimy sami.

W nazwie mogą być użyte tylko litery (bez polskich znaków), cyfry lub ewentualnie znaki podkreślenia.
Przypisanie udziału do jednostki
Każdy udział musi być przypisany do konkretnej jednostki organizacyjnej PŁ. Ma to kluczowe znaczenie dla ustalenia własności udziału oraz przy ewentualnym rozliczaniu kosztów zużywanych zasobów.

Jednostka organizacyjna Politechniki Łódzkiej:

Oficjalny symbol jednostki, np. K-276, RNZ
np. Instytut Prac Ogólnych
Zamawiający udział - osoba odpowiedzialna
Zamawiający udział to pojedyncza osoba odpowiedzialna za wszelkie kwestie formalne związane z udziałem. Osoba ta reprezentuje jednostkę, do której jest przypisany udział, w rozmowach z CK. Zamawiający negocjuje zmiany parametrów udziału i ma decydujący głos w sprawach przydzielania praw dostępu. Zamawiający udział jest odpowiedzialny za dane przechowywane na udziale dyskowym.
Prosimy podać adres w domenie @p.lodz.pl. (Jest to pracowniczy adres e-mail w Systemie Poczty Elektronicznej Politechniki Łódzkiej (SPE). UWAGA: na ten adres zostanie wysłany wypełniony niniejszy formularz (w formacie PDF).
Prosimy o podanie numeru służbowego
Prosimy wpisać imię i nazwisko, oraz adres email i telefon osoby odpowiedzialnej za finanse w jednostce - zazwyczaj będzie to kierownik jednostki.

Uwaga: koszty udziałów dyskowych dla jednostek pokrywane są z dotacji centralnej.

Dodatkowy administrator praw dostępu (kontakt)
Możliwe jest wyznaczenie dodatkowej osoby, która będzie miała prawo zgłaszać dodawanie nowych osób do udziału, usuwanie ich oraz zmianę uprawnień. Jeśli pozostawicie Państwo te informacje niewypełnione, takie prawa będzie posiadać tylko zamawiający udział. Dodatkowego administratora uprawnień można wyznaczyć także w późniejszym czasie.
Prosimy podać adres w domenie @p.lodz.pl, ewentualnie w domenie @guest.p.lodz.pl. (Jest to adres e-mail w Systemie Poczty Elektronicznej Politechniki Łódzkiej (SPE), jednoznacznie identyfikujący konkretną osobę.
W przypadku pracownika PŁ prosimy o podanie numeru służbowego
Dane opcjonalne
Informacje

Zasady korzystania z udziałow dyskowych w ramach CMD:

- w ramach usługi udostępniana jest przestrzeń dyskowa, z dostępem przez propoktół SMB (mechanizm mapowania dysków),
- udział zakładamy z zaproponowaną nazwą, o ile nie jest ona już wykorzystana i nie narusza zasad przydzielania nazw,
- punktem kontaktu we wszelkich sprawach związanych z działaniem usługi jest Biuro Obsługi Klienta CK (BOK), e-mail: bok@p.lodz.pl, tel. 28-99

Informacje o usłudze dostępu do udziałow dyskowych w ramach CMD: http://ck.p.lodz.pl/strony/udzialy-dyskowe

Po prawidłowym wypełnieniu, niniejszy formularz zostanie przesłany listem elektronicznym na podany adres zamawiającego udział. Formularz, po wydrukowaniu i podpisaniu należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta CK, ul. Wólczańska 175, budynek A5, I piętro.

Uwaga: wymagane potwierdzenia na wydrukowanym formularzu to (do wyboru):
- ALBO: czytelny podpis zamawiającego udział
- ALBO: imienna pieczęć zamawiającego udział wraz z jego podpisem